Hlavné menu

13.12.2019

Rezort pomohol ľuďom z Prešova

V súvislosti s mimoriadnou situáciou, ktorá nastala po výbuchu plynu na Mukačevskej ulici č. 7 v Prešove presne pred týždňom, dal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter pokyn na zriadenie operatívneho Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia. Centrum dnes ukončilo svoju krízovú činnosť.
 

Centrum sústredeného sociálneho zabezpečenia bolo zriadené ešte v deň tragédie, t.j. 6. 12. 2019. Zamestnanci Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov poskytli bezprostredne po výbuchu obyvateľom bytového domu a ďalším osobám psychologickú pomoc, pomáhali aj s urýchlením žiadostí o humanitárnu pomoc pre všetkých, ktorí sa v dôsledku tragédie ocitli v núdzi.

Odborníci celkovo poskytli 91 psychologických intervencií, úrad práce zatiaľ pripravil a odoslal 118 žiadostí o podporu z humanitárneho fondu pre obyvateľov zničeného bytového domu a 7 žiadostí pre občanov z vedľajšieho domu. Túto podporu ponúka v mimoriadnych situáciách priamo MPSVR SR.

Pracovníci z centra pomáhali riešiť aj situácie v súvislosti so zničením, alebo poškodením motorových vozidiel, ktoré mali ľudia so zdravotným znevýhodnením spolufinancované z príspevku kompenzácií ŤZP.

Ďalšiu pomoc v súvislosti s nárokmi na nemocenské dávky, či pozostalostné dôchodky je po komunikácií s tímom centra pripravená promptne riešiť pobočka Sociálnej poisťovne v Prešove.

Na základe požiadavky MPSVR SR boli súčasťou krízového štábu aj zástupcovia orgánov inšpekcie práce. Ich prvoradou úlohou bola podpora a poskytovanie súčinnosti pri bezpečnom návrate občanov do evakuovaných bytov v okolitých bytových domoch, najmä pri postupnom zapájaní elektrických a plynových zariadení.

Kontrolná skupina Národného inšpektorátu práce bude naďalej spolupracovať s ďalšími kompetentnými zložkami pri prešetrovaní všetkých okolností, ktoré predchádzali tragédií. Ide o schválenú projektovú dokumentáciu a povolenia k prácam na rozvodoch, počas ktorých došlo k výbuchu, či kolaudačné rozhodnutia o povolení užívania domových kotolní v bytových domoch. Inšpektori práce preverujú aj odbornú spôsobilosť osôb, ktoré vykonávali stavebné práce, sú pripravení spolupracovať aj pri následnom prevzatí staveniska v súvislosti s búracími prácami.

Aj napriek ukončeniu činnosti Centra sústredeného sociálneho zabezpečenia môžu naďalej občania Mukačevskej ulici č. 7 kontaktovať úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Prešov v súvislosti s psychologickou pomocou alebo sociálnymi príspevkami, ohľadom dávok zasa prešovskú pobočku Sociálnej poisťovne.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk