Hlavné menu

05.04.2013

Rezort práce nakupuje iba nevyhnutné kancelárske potreby

Reakcia ministerstva práce na zavádzajúce medializované informácie o predražených nákupoch kancelárskych potrieb.
 

Podklady k rámcovej dohode, teda aj stanovenie predpokladaného počtu obstaraných predmetov, ako aj samotné zadanie verejného obstarávania až po vysúťaženie víťaza tohto tendra bolo realizované za vedenia exministra Jozefa Mihála.

Dnešné vedenie skutočne netuší, prečo bolo v tejto rámcovej dohode obstarávaných až 2000 ks nástenných máp. Je potrebné sa to spýtať bývalého vedenia. Dnešné vedenie ministerstva môže však garantovať, že žiadne mapy nebudú inštitúcie a úrady reálne nakupovať. Z rámcovej dohody priamo nevyplýva povinnosť kupovať, iba možnosť.

V prípade položiek uvedených v rámcovej dohode, ktoré sú objektívne potrebné pre bežné fungovanie rezortu, bude súčasné vedenie MPSVaR trvať na tom, aby sa reálne nakúpili len v nevyhnutnom množstve a iba v prípade, ak v danom čase bude jednotková cena konkurenčne výhodná.

Týka sa to tak rôznych bločkov, kalkulačiek, ako aj roliek faxového papiera, ktorých rámcovo obstarané množstvo je na prvý pohľad zbytočne vysoké.

Tieto kroky daná rámcová dohoda umožňuje, tzn. že ministerstvu nehrozia žiadne sankcie z porušenia zmluvy.

Je potrebné pripomenúť, že ide o rámcovú zmluvu na 4 roky, ktorá určuje maximálne ceny za jednotlivé tovary. MPSVR nie je povinné dané mapy, ani iné predbežne obstarané predmety odobrať, za celé obdobie sa nemusí zrealizovať z objemu tejto rámcovej zmluvy ani jedna kúpa.

Všeobecne naďalej platí, že v prípade, ak objednávajúci subjekt (napr. niektorý úrad práce) vie v rámci hospodárnosti zabezpečiť vo vlastnom regióne tovar rovnakej akosti za nižšiu cenu, má možnosť ho objednať od ktoréhokoľvek lacnejšieho dodávateľa.

Súčasné vedenie služobného úradu malo v apríli 2012 po nástupe len dve možnosti. Zrušiť zmluvu alebo pokračovať v jej primeranom plnení, to znamená bez nákupu máp a iných nie nevyhnutných artiklov. Zrušenie by však spôsobilo problémy, približne štyri mesiace by boli rezortné inštitúcie bez potrebných tovarov, ktoré sú predmetom tejto širokej rámcovej zmluvy.

Zdôrazňujeme, že podklady k verejnej súťaži boli zadané ešte za bývalého ministra Mihála.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk