Hlavné menu

10.11.2020

Rezort práce podporí 700 ľudí z Hornonitrianskych baní

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak a predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška podpísali zmluvu k poskytnutiu finančných prostriedkov na pomoc pre Hornonitrianske bane Prievidza. Na podporu zamestnateľnosti dostane región horná Nitra takmer 12 miliónov eur.
 

Hornonitrianske bane Prievidza sú najväčším zamestnávateľom v regióne s viac ako 2000 zamestnancami. „Veľmi ma teší, že aspoň takouto formou môžeme pomôcť s rekvalifikáciou tých ľudí, ktorí v dôsledku utlmovania baníctva na hornej Nitre budú postupne musieť hľadať nové pracovné uplatnenie,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Milan Krajniak.

Rezort práce považuje za dôležité udržať zamestnanosť pri transformácii regiónu horná Nitra, ktorá sa negatívne dotkne tisícok zamestnancov v danom regióne. Prostredníctvom projektu „Podpora zamestnateľnosti v regióne horná Nitra“ preto podporíme vytvorenie funkčného systému prípravy prechodu zamestnancov z banského priemyslu v útlme na nové pracovné uplatnenie, a to pomocou nástrojov osobnostného rozvoja a s pomocou komunity tak, aby nedochádzalo k zvyšovaniu nezamestnanosti, k strate motivácie u zamestnancov v utlmovanom odvetví a k nárastu sociálnych dopadov v území.

Finančná pomoc bude poskytnutá najmä na výdavky zodpovedajúce priemernému platu konkrétnych zamestnancov, ktorí z dôvodu zatvárania baní stratia prácu. Títo zamestnanci budú môcť absolvovať rekvalifikačné a vzdelávacie kurzy alebo študijné programy, čo im pomôže následne nájsť si v tomto období nové zamestnanie. „Počas celých 6 mesiacov rekvalifikácie budú baníci plnohodnotnými zamestnancami Hornonitrianskych baní a budú platení z tohto projektu ,“ dodáva predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška.

Adaptačný proces každého zamestnanca bude pozostávať z viacerých fáz. V prvej fáze absolvujú s tútormi konzultácie, rozhovory a testovania. „V súčasnosti máme zamestnaných 13 tútorov, ktorých úlohou je hľadať vhodné zamestnanie zamestnancom a urobiť ich tzv. bilanciu kompetencií,“ dodáva predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja. V druhej fáze sa zamestnanec rozhodne pre ďalšie vzdelávanie, rekvalifikáciu či priamo pohovor u potencionálneho zamestnávateľa. Súčasťou tejto fázy bude aj oboznámenie sa s ponukou na trhu práce a príprava na pracovný pohovor. V tretej fáze sa budú zamestnanci venovať vzdelávaniu prostredníctvom kurzov a príprave na nástup do nového zamestnania.

Rezort práce pomáha baníkom aj prostredníctvom vyplácania kompenzačného príspevku. Ten je vyplácaný tým zamestnancom, ktorí ukončili svoje zamestnanie so stálym pracoviskom v podzemí z dôvodu útlmu banskej činnosti. „Od apríla bola vyplatená suma viac ako 34 000 eur, čo predstavuje takmer 500 eur na jedného baníka mesačne,“ dodáva minister práce Krajniak. Hornonitrianske bane Prievidza žiadali aj o finančné prostriedky z projektu „Prvá pomoc“, ktoré im boli doteraz vyplatené vo výške 1 173 410 eur.

Zmluvu na poskytnutie finančných prostriedkov pre Hornonitrianske bane podpísal minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslavom Baškom za účasti poslankyne NR SR Petry Hajšelovej a riaditeľa Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Prievidza Jozefa Fabiana.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk