Hlavné menu

19.03.2013

Rezort práce podporí zamestnávanie 5000 dlhodobo nezamestnaných

"Nový projekt by mal pomôcť do konca tohto roka na trhu práce umiestniť 4 tisíc až 5 tisíc znevýhodnených nezamestnaných," potvrdil minister práce a sociálnych vecí Ján Richter.
 

Pôjde o dlhodobo nezamestnaných, ktorí sú v evidencii úradov práce viac ako jeden rok, nezamestnaných vo veku nad 50 rokov, absolventov škôl a nezamestnaných, ktorí boli prepustení z organizačných dôvodov. Na projekt by sa malo prostredníctvom Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia vynaložiť 15 miliónov eur.

Umiestňovanie znevýhodnených nezamestnaných na trhu práce budú mať na starosti personálne agentúry, či mimovládne organizácie. Ministerstvo práce ich chce vybrať prostredníctvom verejného obstarávania, ktoré by sa malo začať ešte tento mesiac.

Udržateľnosť miest by mal zabezpečiť aj systém vyplácania odmien. Prvú nižšiu odmenu vo výške približne 200 eur získa sprostredkovateľ zamestnania po podpise pracovnej zmluvy znevýhodneného uchádzača o zamestnanie na dobu neurčitú. Ďalšiu platbu vo výške približne 1500 eur dostane, ak pôvodne nezamestnaný bude v pracovnom pomere 4 mesiace, teda po skúšobnej dobe. Tretiu platba od štátu získa sprostredkovateľ, ak pracovný pomer zamestnanca trvá aj po 12 mesiacoch. Jej výška bude závislá od typu znevýhodneného nezamestnaného, ktorý takto získal prácu. Najvyššia suma bude naviazaná na dlhodobo nezamestnaných, ktorí boli v evidencii viac ako 12, respektíve 24 mesiacov. Menšia odmena bude za nezamestnaných absolventov, prípadne ľudí, ktorí prišli o prácu z organizačných dôvodov. Náklady na podporu jedného pracovného miesta by mali byť 3 až 5 tisíc eur, čo 250 až 412 eur na mesiac.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk