Hlavné menu

15.05.2017

Rezort práce pokračuje v podpore rodín

Zodpovedná rodinná politika rezortu práce je v centre pozornosti aj v rámci tohtoročného Medzinárodného dňa rodiny, ktorý si pripomíname 15. mája. Vyhlásila ho Organizácia spojených národov v roku 1993.
 

MPSVR už druhé volebné obdobie upriamuje svoju pozornosť a aktivity na oblasti podpory rodín, ktoré môže priamo ovplyvniť. Je potešiteľné, že dobrá ekonomická kondícia krajiny sa čoraz viac pretavuje do vyššej redistribúcie verejných zdrojov smerom k mladým ľudom a rodinám.

Neodmysliteľnou súčasťou podpory rodín je finančné zabezpečenie. Od mája sme zvýšili materské až na približne 100% predchádzajúceho príjmu rodiča, čo nás spolu s jeho dĺžkou radí na vrchol európskeho rebríčka. Predĺžili sme aj jeho poberanie, z pôvodných 28 na 34 týždňov, osamelej žene v trvaní 37 týždňov a žene, ktorá porodila zároveň dve alebo viac detí na 43 týždňov.

Na štart rodičovstva poskytujeme príspevok pri narodení dieťaťa až 830 €. Pokiaľ sa rodičia chcú skôr vrátiť do pracovného pomeru, podávame im pomocnú ruku príspevkom na starostlivosť o dieťa. Jeho maximum sme od januára minulého roka zvýšili až na 280 € na každé dieťa. Po uplynutí materského môže žena plynule prejsť do tzv. rodičovskej dovolenky, pričom rodičovský príspevok od mája stúpol na 213 €, a vo zvyšovaní chceme pokračovať. „ Treba pripomenúť, že dĺžka a výška materského či poberanie rodičovského príspevku do 3 rokov veku dieťaťa nás radí k najlepším krajinám v rámci EÚ, aj krajín OECD,“ zdôraznil minister.

K uľahčeniu rodičovstva slúžia nástroje rodinnej politiky či pomoci. „V ostatných rokoch sme sa sústredili najmä na oblasť zosúlaďovania rodinného a pracovného života . Vnímali sme totiž intenzívne volanie o pomoc v skĺbení pracovných a rodičovských povinností mladých rodičov. Napokon, aktuálne vytvorenie legislatívnych podmienok pre rozvoj kvalitných a bezpečných služieb pre rodiny s najmenšími deťmi – jasličiek, a ďalšie opatrenia pre rodiny sú aktuálnym záväzkom vlády a koaličných partnerov. Pokračujeme taktiež v úspešnom projekte Rodina a práca, ktorý opäť pomôže zamestnať sa tisícom rodičov detí, ako aj prispeje ku vzniku mnohých profesionálnych detských kútikov v inštitúciách či firmách na celom Slovensku,“ uviedol minister Ján Richter.

MPSVR si plne uvedomuje aj to, že zamestnanie je prvým predpokladom na založenie a zabezpečenie rodiny. Preto za absolútnu súčasť rodinnej a sociálnej politiky považuje rezort práce pokračujúce historické zvyšovanie zamestnanosti, pričom nezamestnanosť mladých sa v ostatných 3 rokoch znížila na polovicu. „Zároveň pokračujeme v trende vytvárania nových pracovných miest, či raste reálnych miezd, aj vďaka každoročnému razantnému zvyšovaniu minimálnej mzdy,“ dodal minister.

Zlepšujúce sa opatrenia v oblasti štátnych sociálnych dávok aj spomínanými krokmi tak komplexne pomáhajú rodinám v starostlivosti o deti, podpore a pomoci všetkým rodinám. Napĺňajú tak myšlienku a odkaz Medzinárodného dňa rodiny, ktorý spočíva v pripomenutí dôležitosti rodiny ako základnej stavebnej bunky spoločnosti. V úspešnom trende budeme pokračovať aj v nasledujúcich rokoch.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk