Hlavné menu

02.04.2013

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny pomáha obciam postihnutým povodňami

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny operatívne reaguje na aktuálnu mimoriadnu situáciu zapríčinenú nepriaznivým počasím. V rámci svojich možností a kompetencií ponúka pomoc pri odstraňovaní následkov povodní.
 

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny od rána kontaktovali primátorov a starostov postihnutých obcí, aby ich oboznámili so zákonnými možnosťami pomoci. Jeden z nástrojov aktívnej politiky trhu práce umožňuje obciam, samosprávnym krajom a niektorým právnickým osobám využiť nezamestnaných evidovaných na úrade práce na odstraňovanie následkov povodní a ochranu pred nimi. „Od rána prejavilo záujem o vytvorenie takéhoto pracovného miesta 149 subjektov, z ktorých väčšina sú obce a mestá. Vytvoriť by mali približne 557 miest v dĺžke trvania jeden až dva mesiace. Tieto údaje registrovali jednotlivé úrady práce do dnešného popoludnia, preto je pravdepodobné, že počet ľudí, ktorí budú zamestnaní pri pomoci s povodňami, bude ešte narastať. Najviac pracovných miest by malo vzniknúť v okresoch Nové Zámky, Prievidza a Nitra,“ informoval minister Richter. Zamestnávateľ, ktorý takéto miesto vytvorí, dostane od UPSVR SR príspevok maximálne 526,11 € na mesiac na jedného zamestnanca.

Mestá a obce môžu pri odstraňovaní následkov povodní využiť aj približne 4000 nezamestnaných na aktivačných prácach či 50 000 nezamestnaných zapojených do menších obecných služieb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk