Hlavné menu

03.02.2021

Rezort práce uľahčí poskytovateľom sociálnych služieb administratívu, ušetrí čas i peniaze

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR (MPSVR SR) pripravuje nový Informačný systém sociálnych služieb. Ten plne zdigitalizuje vykazovanie, odstráni v ňom duplicity. Uvedenie systému do prevádzky je naplánované na január 2022.
 

Rezort práce, sociálnych vecí a rodiny s cieľom uľahčiť a sprehľadniť zber aktuálnych a kvalitných dát v systéme sociálnych služieb pristúpil k tvorbe nového informačného systému sociálnych služieb. Obce, vyššie územné celky a poskytovatelia sociálnych služieb tak budú nahrávať požadované údaje priamo do informačného systému, ktorý bude spravovať ministerstvo.

„Uvedomujeme si potrebu komplexne zlepšiť systém poskytovania sociálnych služieb. Jedným z krokov je aj digitalizácia spôsobu zberu údajov v systéme sociálnych služieb tak, aby boli aktuálne v čase, ale najmä validné, s cieľom prijímania takých politických opatrení, ktoré sa opierajú o fakty. Našou úlohou je implementácia užitočných riešení, ktoré zjednodušia procesy, šetria čas, náklady aj životné prostredie“, hovorí Soňa Gaborčáková, štátna tajomníčka ministerstva.

Nový systém šetrí čas, peniaze i životné prostredie

V súčasnosti je zber údajov administratívne náročný a vznikajú duplicity. Administratívna náročnosť rastie s počtom poskytovaných služieb, pričom časť údajov musia poskytovatelia sociálnych služieb doručovať aj v papierovej forme. Manuálne vypĺňanie výkazov stojí poskytovateľov sociálnych služieb čas a peniaze. Inštitút sociálnej politiky MPSVR SR dospel k záveru, že len na vyplnenie dvoch ročných výkazov o vybraných druhoch sociálnych služieb bolo v roku 2018 potrebných 2,86 zamestnancov s nákladmi celkovej ceny práce približne 22 300 €. Administratívnu záťaž zvyšujú aj duplicity. Približne tretina všetkých zbieraných údajov, ktoré sa týkajú zariadení podmienených odkázanosťou (vrátane rezortných výkazov, centrálneho registra poskytovateľov, žiadosti o príspevok a zúčtovania príspevku), je duplicitná. Odstránením duplicít a minimalizáciou papierovej evidencie sa výrazne zníži administratíva a súčasne aj záťaž na životné prostredie.

„Nový systém bude prehľadnejší, uľahčí reportovanie údajov a plne nahradí existujúce papierové výkazy. Poskytovateľom sociálnych služieb skráti čas vypĺňania údajov až o tretinu a zjednoduší proces podávania žiadostí o finančné príspevky z MPSVR SR“, uzatvára štátna tajomníčka Gaborčáková.

Viac sa dočítate v komentári ISP tu .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk