Hlavné menu

12.02.2016

Odovzdávanie rezortných vyznamenaní 2016

Minister Ján Richter vyznamenal osobnosti, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce. Tento rok k nim pribudli aj odborníci z oblasti služieb zamestnanosti.
 

Pred deviatimi rokmi Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Práve tento deň považovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za vhodnú príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu za vynikajúce pracovné výsledky a dať im vyznamenania. Udeľovanie rezortných vyznamenaní sa traduje už od roku 2009 a je počinom ministerstva ku zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny. Toto prestížne, morálne ocenenie vyzdvihuje prácu v sociálnej sfére a poukazuje na jej, čím ďalej väčšiu, dôležitosť a nenahraditeľnosť. Skúsenosti totiž potvrdzujú, že kvalitná sociálna práca prispieva k sociálnej zmene. Aj vďaka nej sa riešia problémy v medziľudských vzťahoch, čo je základom pre dosiahnutie spokojného života. Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám a komunitám. Väčšinou sa priama pomoc začína a uskutočňuje na pracoviskách úradov práce, v pobočkách Sociálnej poisťovne, zariadeniach sociálnych služieb a detských domovoch po celom Slovensku. Je preto na mieste, že venujeme pozornosť nielen sociálnej práci a jej atribútom, ale aj jej vykonávateľom.

Na slávnostnom stretnutí, za účasti predsedu parlamentu Petra Pellegriniho, premiéra Roberta Fica a poslancov NR SR, si prítomní pripomenuli aj 25. výročie služieb zamestnanosti. V posledných rokoch totiž práve téma služieb zamestnanosti patrí ku kľúčovým, ktorej vláda Slovenskej republiky a špeciálne rezort práce, venuje maximálnu pozornosť.

„Chcem touto cestou veľmi pekne poďakovať všetkým vám, ktorí do svojej práce dávate nielen odbornosť, ale aj ľudskosť a skúsenosti. Pracujete s ľuďmi, ktorí sa ocitli v ťažkej životnej situácii, a neraz ste pre nich jedinou šancou a možnosťou ako ju úspešne vyriešiť,“ zdôraznil minister práce Ján Richter.

„Som presvedčený, že práve rezort práce so svojím vedením a aj vďaka jeho zamestnancom i všetkým spolupracovníkom je dobrou zárukou pre úspešnú aplikáciu sociálnych opatrení, či ďalších legislatívnych zmien do praxe aj v budúcnosti,“ doplnil premiér Robert Fico.

Rezortné vyznamenania tento rok dostali:

Zlatá medaila:

1. Oľga Maťašovská, PhDr. ( MPSVR SR)

2. Mgr. Ivana Mrázková ( MPSVR SR)

3. Silvia Porubänová, PhDr. (IVPR, MPSVR SR)

4. Anna Oberfrancová, PhDr. (Úrad práce Prievidza)

5. Mgr. Ing. Božena Kováčová, MHA. (starostka obce, ZMOS)

6. JUDr. Timea Vörösová (Sociálna poisťovňa)

7. Ing. Ján Ježo (MPSVR SR)

Strieborná medaila:

1. Ing. Elena Komínková, CSc. (Ústredie práce)

2. Ing. Mgr. Viera Filipová ( MPSVR SR)

3. JUDr. Mária Rybárová, PhD. ( MPSVR SR)

4. Ing. Róbert Bulla, PhD. (Národný inšpektorát práce)

5. Ing. Dušan Perniš (Technická inšpekcia)

6. Eleonóra Čanigová (Sociálna poisťovňa)

Bronzová medaila:

1. Mgr. Libuša Stulančáková (Ústredie práce)

2. Ing. Alexandre Szalay (Úrad práce Košice)

3. Ing. Ondrej Ficeri (Národný inšpektorát práce)

4. Irena Turanová (Sociálna poisťovňa ústredie)

5. Mgr. Veronika Kendrovská (Sociálna poisťovňa Košice)

6. Ing. Mária Hulmanová ( MPSVR SR)

7. Mgr. Babela Ivanová (Úrad práce Rožňava)

8. Ing. Viliam Gajdošík (Inšpektorát práce Trenčín)

9. Monika Cebuľáková (MPSVR SR)

10. Mgr. Jozef Mészároš (Úrad práce Levice)

Ďakovné listy:

1. Ing. Edita Kubinská (Úrad práce Topoľčany)

2. Bc. Eva Ivanová (Úrad práce Senica)

3. Bc. Otília Lojková (Úrad práce Nové Zámky)

4. PaedDr. Helena Husárová (Úrad práce Rimavská Sobota))

5. Ing. Daniela Gerliczyová (Inšpektorát práce Trenčín)

6. Ing. Ladislav Mudrik (Inšpektorát práce Prešov)

7. doc. PhDr. Irena Kamanová, PhD. MHA. (soc. oblasť, Mesto Ružomberok,

Centrum soc. služieb ViaVitae, n.o. Ružomberok)

8. Ing. Darina Horváthová (Sociálna poisťovňa Trebišov)

9. Blažena Hlavková (Sociálna poisťovňa Rimavská Sobota)

10. Irena Zábranská (Sociálna poisťovňa Trnava)

11. JUDr. Marta Franeková (Sociálna poisťovňa Čadca)

25. výročie vzniku služieb zamestnanosti

Plaketa a ďakovné listy:

1. Mgr. Oľga Koštrnová (Ústredie práce)

2. Ing. Alena Čemanová (Úrad práce Bratislava)

3. Iveta Benciová (Úrad práce Galanta)

4. Mgr. Jaroslava Kohútová (Úrade práce Prievidza)

5. Dušan Szabo (Úrad práce Levice)

6. Mgr. Blanka Vojteková (Úrad práce Martin)

7. Mgr. Mária Helcová (Úrad práce Brezno)

8. Andrea Bosáková (Úrad práce Spišská Nová Ves)

9. Miroslav Redaj (Úrad práce Stará Ľubovňa)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk