Hlavné menu

01.03.2019

Rezortné vyznamenania si tento rok prevzalo 25 osobností

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter už po siedmykrát odovzdal zlaté, strieborné, bronzové medaily a ďakovné listy. Z jeho rúk si ich prevzalo tento raz 25 osobností, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce.
 

Udeľovanie významných rezortných vyznamenaní sa datuje už od roku 2009. Je príkladným aktom ministerstva ku zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu práce, sociálnych vecí a rodiny a potvrdenia výsledkov ich nadštandardnej a zaslúžilej práce. Toto prestížne morálne ocenenie prezentuje a vyzdvihuje prácu v sociálnej sfére a poukazuje na jej neustále väčšiu dôležitosť v spoločnosti. Sociálni pracovníci pomáhajú jednotlivcom, rodinám a komunitám, jednoducho všetkým, ktorí pomoc potrebujú pri riešení najrôznejších, často veľmi komplikovaných životných situácií, a tým prispievajú k zlepšeniu ich života.

„Som veľmi rád, že aj po siedmykrát mám tú česť odovzdať konkrétnym ľuďom nášho rezortu ocenenie za vynaložené úsilie, ľudský a osobnostný vklad do rôznych podôb sociálnej práce na prospech ostatných. Prestížnym morálnym ocenením chceme opäť prezentovať sociálnu prácu a podporiť zvyšovanie jej spoločenského statusu a samozrejme vyzdvihnúť tých, ktorí ju denno-denne vykonávajú,“ zdôraznil ministerJán Richter.

„Chcel by som aj ja poďakovať všetkým zamestnancom rezortu za doposiaľ vynaložené úsilie a za pomoc pri napĺňaní úloh uplynulého roka a dosiahnuté úspechy v sociálnej oblasti. Úlohy, ktoré rezort práce v tomto roku čakajú sú náročné. Tak ako doposiaľ, nepochybujem o tom, že ich zvládnete. Som totiž presvedčený, že práve rezort práce so svojím vedením a aj vďaka jeho zamestnancom i všetkým spolupracovníkom je dobrou zárukou pre úspešnú aplikáciu nových sociálnych opatrení, či ďalších legislatívnych zmien do praxe aj v budúcnosti,“ dodal predseda vlády Peter Pellegrini.

Odovzdávanie rezortných vyznamenaní súvisí so Svetovým dňom sociálnej spravodlivosti. Ten rozhodla sláviť od roku 2009, vždy 20. februára, Organizácia spojených národov. Práve tento deň považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR za najvhodnejšiu príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu za obetavú prácu.

Rezortné vyznamenania dostali tieto osobnosti:

Zlatá medaila :

Ing. Jana Kolesárová (MPSVR SR)
prof. PaedDr. Gabriela Korimová, PhD. (OZ CHRABYD)
prof. MUDr. Jozef Mikloško, PhD.
Ing. Ildikó Polačeková (MPSVR SR)
Mgr. Michal Stuška (MPSVR SR)

Strieborná medaila:

JUDr. Zlatica Balážová (MPSVR SR)
Mgr. Judita Havalová (UPSVR)
PhDr. Mária Košútová (MPSVR SR)
Ing. Eleonóra Zahoranová (Sociálna poisťovňa – Nové Zámky)
MUDr. Milan Zeman (Sociálna poisťovňa – ústredie)

Bronzová medaila:

prof. PhDr. Beáta Balogová, PhD. (FF Prešovskej univerzity v Prešove)
Mária Holíková (Sociálna poisťovňa – ústredie)
Ing. Marta Krčmáriková (UPSVR – Nitra)
Ing. Miroslav Lisý (IP Trnava)
Dušan Mošon (IP Košice)
Mgr. Mária Sabolová (UPSVR – Košice)
Anna Švárna (Sociálna poisťovňa – Žilina)

Ďakovné listy:

Ing. Ľubomír Dranga (OZ Mýdry pes)
Ing. Zdenka Hainová (Sociálna poisťovňa – Topoľčany)
Horymír Krokker (UPSVR – Humenné)
Ing. Jaroslav Pavlík (IP Trenčín)
JUDr. Janka Richtariková (IP Prešov)
Mária Sermeková (Sociálna poisťovňa – Liptovský Mikuláš)
Mgr. Katarína Šipulová (UPSVR – Partizánske)
Ľubica Tedlová (IP Bratislava)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk