Hlavné menu

25.11.2015

Rodičia - opatrovatelia detí s ŤZP na ministerstve

Zástupcovia rodičov ťažko zdravotne postihnutých detí dnes na Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny SR osobne odovzdali petíciu za zvýšenie sumy opatrovateľského príspevku. O svojich problémoch a požiadavkách opätovne diskutovali aj so zástupcami ministerstva.
 

Rodičia v rozhovore poukázali na fakt, že výška opatrovateľského príspevku, ako aj počet rokov, ktoré sa im do dôchodku zaratúvajú, sú neadekvátne. Štátny tajomník Jozef Burian zdôraznil, že rezort práce sa požiadavkami opatrovateľov ŤZP zaoberá už dlhší čas, avšak dolaďuje podmienky, za ktorých bude možné vyjsť im v ústrety. „Máme ambíciu riešiť výšku opatrovateľského príspevku, resp. možnosť zvýšenia počtu rokov, ktoré sa započítavajú opatrovateľom do ich dôchodku, v treťom sociálnom balíku. Sme si vedomí, že faktor poklesu spotrebiteľských cien vyplývajúci zo zápornej inflácie mal na výpočet výšky opatrovateľského príspevku vo vzťahu k životnému minimu nepriaznivý dopad, čo sa predtým nestávalo. Túto skutočnosť chceme opatrovateľom kompenzovať. Zákon tým pádom bude potrebné otvárať a v rámci jeho prípravy samozrejme dáme priestor na diskusiu aj vám, opatrovateľom,“ uistili prítomných zástupcovia ministerstva.

Pri diskusií o výške opatrovateľského príspevku však boli zástupcovia opatrovateľov opätovne upozornení aj na fakt, že popri príspevku platí štát za opatrovateľov aj sociálne odvody. Keďže sa im na účely dôchodku započítava 60 % priemernej mzdy v prípade, ak sa starajú o ťažko zdravotne postihnuté dieťa do 18 rokov jeho veku, resp. 50 % priemernej mzdy, ak sa starajú o dospelé ťažko zdravotne postihnuté osoby, znamená to, že ich vymeriavací základ je vyšší ako minimálna mzda a nie 220 eur, t.j. ako výška príspevku na opatrovanie.

Rodičia sa ďalej posťažovali na to, že v mnohých prípadoch im zamestnanci úradov práce nepodajú pomocnú ruku tak, ako by mali, resp. im nepriznajú dávku, na ktorú majú podľa vlastných slov nárok. Ministerstvo im aj v tomto prisľúbilo spoluprácu, dohodli sa však na tom, že v krátkom čase spíšu a doručia na MPSVR SR konkrétne prípady, ktoré budú podrobne preverené.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk