Hlavné menu

04.03.2019

Rokovania o podpore Slovenska na sídlo Európskeho orgánu práce

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odštartoval sériu rokovaní na podporu Slovenska v boji o sídlo Európskeho orgánu práce v Bratislave. Ako prvých navštívil rezortných kolegov z Luxemburska a Belgicka.
 

Kompletnú ponuku Slovenska na sídlo novej európskej agentúry prezentoval minister Ján Richter najprv luxemburskému ministrovi práce, zamestnanosti, sociálnych vecí a solidarity Danovi Kerschovi, následne aj belgickému podpredsedovi vlády a ministrovi práce, hospodárstva a spotrebiteľských záležitostí Krisovi Peetersovi. „Naša ambícia uchádzať sa o sídlo tejto agentúry má okrem iného aj jasný odborný motív. Slovensko sa už dnes môže pochváliť istým odborným profilom v oblasti pracovnej mobility. V roku 2017 som inicioval a hostil regionálne fórum ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu inšpektorátov práce pri odhaľovaní prípadov nelegálnej práce. Pripravili sme aj viacero opatrení, ktorými chceme garantovať dôstojné pracovné podmienky všetkým pracovníkom a predchádzať prípadom sociálneho a mzdového dumpingu. Aj tieto kroky sú jasným dôkazom, že dodržiavanie práv pracovníkov myslíme vážne,“ zdôvodnil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Upozornil aj na skutočnosť, že Slovensko je jedinou krajinou eurozóny bez európskej agentúry či inštitúcie. Kolegov informoval aj o ďalších výhodách Slovenska, a o kvalite života v Bratislave. Obaja ministri považujú Slovensko za silného kandidáta. V diskusii vyzdvihli najmä našu schopnosť spájať, a to aj v politicky polarizujúcich témach akou bola napr. smernica o vysielaní pracovníkov.

Na stretnutiach rezonovala taktiež téma Brexitu a prípravy krajín na prípadný odchod bez dohody. S belgickým ministrom hovoril Ján Richter aj o pripravovanej medzinárodnej zmluve, ktorou by sa vytvoril nový právny rámec spolupráce inštitúcií oboch krajín v boji proti cezhraničným podvodom v sociálnej oblasti a v oblasti nelegálnej práce. Takáto zmluva má podľa Slovenska potenciál prispieť k odhaľovaniu podvodov.

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia 14. februára 2019. Jeho hlavným poslaním bude zlepšiť implementáciu práva EÚ v oblasti cezhraničnej pracovnej mobility a koordinácie sociálneho zabezpečenia. Poskytovať bude napr. informácie občanom a podnikom o ich právach a povinnostiach pri mobilite, bude koordinovať spoluprácu medzi členskými štátmi, najmä pokiaľ ide o vykonávanie spoločných inšpekcií. Zároveň bude pôsobiť ako mediátor v cezhraničných sporoch medzi členskými štátmi.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk