Hlavné menu

15.11.2012

Šéf rezortu práce sa zúčastnil na zjazde KOZ

Minister Ján Richter sa zúčastnil na VII. zjazdu konfederácie odborových zväzov, ktoré sa nieslo v duchu myšlienky Spoločne za sociálne istoty a dôstojné pracovné podmienky.
 

V príhovore vyzdvihol neoceniteľnú úlohu Konfederácie odborových zväzov, ako jedného z najdôležitejších sociálnych partnerov práve v období, keď Slovensko čelí vplyvom finančnej a hospodárskej krízy. „Veľmi pekne sa chcem poďakovať za ústretový prístup a racionálne zváženie možností, vďaka ktorým sme prijali s odborármi viacero kompromisov na dosiahnutie spoločného cieľa,“ uviedol minister a dodal, že “možnosti sociálneho rozvoja a kvalita života mnohých občanov sú podmienené vysokou mierou nezamestnanosti a stúpajúcimi životnými nákladmi. Základným východiskom činnosti vlády je v podmienkach trvalého sociálneho dialógu eliminovať vplyvy krízy a zabezpečiť jednotu ekonomického, sociálneho, politického a environmentálneho rozvoja Slovenska“.

Minister Ján Richter sa pristavil pri novele Zákonníka práce, ktorá výrazne posilnila postavenie a úlohu odborov, spomenul návrh novely zákona o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, ktorý sa podarilo realizovať o. i. za účinnej spolupráce zástupcov KOZ SR a dotkol sa problematiky zníženia nezamestnanosti. Uviedol, že projekty smerujúce k vytvoreniu pracovných miest a podporené z eurofondov by mali zabezpečiť prácu takmer 14 000 nezamestnaným.

„Váš zjazd má ambíciu mapovať situáciu a hľadať návrhy pre naplnenie myšlienky Spoločne za sociálne istoty a dôstojné pracovné podmienky. Verím, že takto vytvorený široký priestor pre diskusiu, výmenu informácií a skúseností medzi relevantnými aktérmi v oblasti zamestnanosti a sociálnych záležitostí je zároveň krokom k formulovaniu návrhov, záväzkov a konkrétnych opatrení v jednotlivých politikách,“ zdôraznil na záver príhovoru minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk