Hlavné menu

25.03.2015

Seniori sa potešia novému zariadeniu

Minister práce Ján Richter slávnostne otvoril novovybudované zariadenie pre seniorov v Novom Meste nad Váhom. Urobil tak v rámci výjazdového rokovania vlády v Trenčianskom kraji.
 

Ako uviedol minister, je pre neho potešením a zároveň cťou, že sa môže zúčastniť na sprevádzkovaní tak potrebného zariadenia pre seniorov, ktoré zvýši a skvalitní dostupnosť sociálnych služieb v tomto regióne. „Verím, že architektonické riešenie umožní poskytovanie služieb tak, aby sa čo najviac približovali rodinnému charakteru, a aby sa budúci obyvatelia tohto zariadenia cítili čo najpríjemnejšie a bezpečne,“ zdôraznil Ján Richter. Pri tejto príležitosti pripomenul, že v súčasnosti sa nachádzame v období implementácie zmien, ktoré priniesla od začiatku minulého roku novela zákona o sociálnych službách. „Očakávam od nej práve zvýšenie kvality, dostupnosti či flexibility sociálnych služieb pre občanov. Zabezpečenie dostatočných finančných zdrojov a požiadavka na kvalitu poskytovanej sociálnej služby sú východiskom pre vytvorenie podmienok na náležité sociálne začlenenie klienta, s bezvýhradnou požiadavkou zachovania jeho dôstojnosti,“ povedal minister.

V novomestskom zariadení nájde svoj domov a komplexnú celoročnú sociálnu starostlivosť 92 seniorov, ktorí budú ubytovaní v 36 dvojlôžkových a 20 jednolôžkových izbách. Každá má samostatné toalety a sprchovací kút, pričom samozrejmosťou tohto 4-podlažného zariadenia sú dva výťahy, kuchyňa, práčovňa a samostatná kotolňa.

Zriaďovateľom a poskytovateľom sociálnej služby pre seniorov je samotné mesto - Nové Mesto nad Váhom, čo ocenil aj minister Richter. Vyjadril uznanie tak predstaviteľom mesta, ako aj zástupcom zariadenia. Financovanie je viaczdrojové, pričom MPSVR SR sa stalo súčasťou tohto projektu, a to konkrétne podporou financovania sociálnej služby prostredníctvom účelovej dotácie. Tá predstavuje 320 €/ na 1 klienta/ na 1 mesiac, ktoré zariadenie dostane už v tomto roku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk