Hlavné menu

02.10.2014

Seniori sú dôležitou súčasťou spoločnosti

Október už tradične patrí seniorom, jeho prvý deň vyhlásila Organizácia spojených národov v roku 1990 za Medzinárodný deň starších ľudí. Pozornosť je však potrebné venovať im po celý rok.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny počas celého roka pozorne sleduje potreby starších ľudí a hľadá stále nové možnosti, ako im uľahčiť starnutie. Nie vždy je to jednoduché, táto pomoc závisí od viacerých parametrov. Jedným z nich je aj štátny rozpočet. „Som rád, že sa nám aj tento rok podarilo zachovať tradíciu vianočný dôchodkov, dokonca sme získali pre dôchodcov viac peňazí ako po minulé roky,“ konštatuje minister Ján Richter. Zásadnou zmenou pre tento rok je zvýšenie maximálnej sumy vianočného príspevku zo 75 eur na 87,26 eura. Najvyšší príspevok dostanú poberatelia nízkych dôchodkov do výšky životného minima (198,09 eura). So stúpajúcou sumou dôchodku sa bude suma vianočného príspevku postupne znižovať. Dôchodcovia, ktorých dôchodky nepresahujú dvojnásobok životného minima (396,18 eura vrátane), si prilepšia o ďalších 12,74 eura. „Seniori, ktorí majú naozaj nízky dôchodok, si na Vianoce prilepšia o 100 eur, čo je pre nich určite veľká pomoc a vlastne aj úloha tohto príspevku,“ dodáva Richter.

V dôchodkovej politike urobilo ministerstvo už niekoľko zmien tak, aby bol dôchodkový systém nielen solidárnejší, ale aj udržateľnejší. Od začiatku minulého roka sa dôchodky zvyšujú pevnou sumou, aj tým sa posilňuje solidarita k seniorom s podpriemernými dôchodkami. Dôležité zmeny MPSVR SR realizovalo vo všetkých troch dôchodkových pilieroch. Boli nevyhnutné k prehĺbeniu solidarity a zabezpečeniu udržateľnosti celého dôchodkového systému, aby nebolo ohrozené vyplácanie budúcich dôchodkov.

Najnovšie ministerstvo pripravuje zavedenie minimálneho dôchodku. „Je veľmi dôležité, aby ľudia, ktorí celý život pracujú a platia si odvody, aj keď len z minimálnej mzdy, mali vyšší dôchodok ako tí, ktorí v produktívnom veku nepracujú“, vysvetľuje zámer minister Richter. Nastavenie podmienok nároku a výpočtu minimálneho dôchodku by preto malo závisieť od dĺžky obdobia dôchodkového poistenia.

Starších ľudí je však potrebné podporovať na viacerých úrovniach. Aj preto vláda v minulom roku schválila Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020. „Chceme vytvoriť lepšie príležitosti a pracovné podmienky pre starších pracovníkov, bojovať proti sociálnemu vylúčeniu, podporiť zdravé starnutie či zmeniť negatívny prístup k starnutiu. Je nevyhnutné, aby bola spoločnosť solidárna aj s tými staršími, pretože bez nich by sme neboli tam, kde sme. Oni sú nevyhnutnou súčasťou našej spoločnosti,“ dodáva minister.

Hlas starších je pre ministerstvo dôležitý aj pri tvorbe legislatívy či rôznych dokumentov a programov. So zástupcami dôchodcov sa minister opäť stretne koncom októbra, tentoraz však nie pracovne. „Po celý rok sa stretávame s predstaviteľmi dôchodcovských organizácií a hľadáme spoločné riešenia ich problémov tak, aby sme dosiahli sociálny zmier. Tentoraz sa s nimi stretneme neformálne, pri uvoľnenejšej atmosfére,“ informuje minister Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk