Hlavné menu

10.10.2018

Seniori z celého Slovenska sa stretli už po šiestykrát

Počas Mesiaca úcty k starším sa sústreďuje väčšia pozornosť na problémy skôr narodenej generácie, ale aj na ocenenie jej znalostí a skúseností. Častejšie ako inokedy v roku sa zdôrazňuje rovnocenné postavenie a dôstojnosť života seniorov v spoločnosti. Aj preto, tak ako každý rok, zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny v spolupráci s Jednotou dôchodcov na Slovensku stretnutie skôr narodených.
 

Viac ako sto seniorov z celého Slovenska prijalo pozvanie na príjemné stretnutie s čelnými predstaviteľmi rezortu práce. Minister Ján Richter vníma Jednotu dôchodcov na Slovensku ako jednu z najaktívnejších organizácií a vyjadril potešenie i spokojnosť, že sa môže s jej zástupcami radiť, ako byť čo najviac nápomocný v oblasti udržania dôstojnej staroby. „Dobre si uvedomujem, že nie vždy naše zákony odrážajú všetky predstavy seniorov, ich zástupcovia však s nami vedú konštruktívny dialóg a hľadáme spolu možnosti ako život zlepšovať,“ konštatoval.

Pripomenul aj niektoré z konkrétnych krokov, ktorými generácii skôr narodených pomáhame – napríklad pravidelná valorizácia dôchodkov, dotácie na rekreácie, odstránenie 13-ročných krívd pri starodôchodcoch, každoročné prilepšenie si formou vianočného príspevku a príplatku k nemu, či ambíciu tieto príspevky zdvojnásobiť a postupne pretransformovať do trinásteho dôchodku. Načrtol aj tému ťažko zdravotne postihnutých a prezradil svoj cieľ zvýšiť opatrovateľský príspevok na úroveň minimálnej mzdy.

Milým prekvapením bol príchod premiéra Petra Pellegriniho, ktorý si napriek náročnému dňu našiel čas a prihovoril sa prítomným. „Slovensku sa teraz hospodársky darí najviac od jeho vzniku, a to treba využiť vo váš prospech. Je našou povinnosťou postarať sa, aby ste mali kvalitnú a pokojnú jeseň života, “ povedal.

Doterajšie opatrenia vyzdvihol aj predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku Ján Lipiansky. „Sme hrdí na to, čo sa za posledné roky v tejto oblasti dosiahlo,“ pochválil.

Neoddeliteľnou súčasťou podujatia je oceňovanie za vynikajúce výsledky a obetavú prácu pre slovenských seniorov. Minister práce spolu s premiérom odovzdali ďakovné listy dvanástim oceneným nielen z Jednoty dôchodcov na Slovensku, ale aj z Fóra pre pomoc starším a Združenia kresťanských seniorov Slovenska.

Rovnako tak premiér Peter Pellegrini, ako aj minister práce Ján Richter, poukázali na to, že seniori by nemali byť v centre pozornosti len jeden mesiac v roku. „Hovorme o celoročnej úcte k starším – zaslúžia si to,“ zdôraznili.

ĎAKOVNÉ LISTY DOSTALI:

Jednota dôchodcov na Slovensku

Boris Hanuščak
Ladislav Golian
Miroslav Borovský
Dobroslava Luknárová
Jozef Jediný
Zlatica Šumajová

Združenie kresťanských seniorov Slovenska

Rozália Palkovičová
Darina Tinková
Anastázia Danišová

Fórum pre pomoc starším

Anna Vavrová
Anna Pappová
Jozef Kocúr

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk