Hlavné menu

30.03.2017

Slovenská a Česká tripartita rokovala neďaleko Prahy

V prostredí zámku Štiřín v Kamenici pri Prahe dnes rokovali zástupcovia Hospodárskej a sociálnej rady Slovenska a Česka. Tripartitné rokovanie sa nieslo v znamení aktuálnych tém Európskeho piliera sociálnych práv, Európskej smernice o vysielaní pracovníkov, ale aj vývoji a dôsledkov digitálnej ekonomiky, automatizácie a robotizácie na pracovné trhy a sociálne systémy.
 

Je to v poradí už druhé stretnutie zástupcov vlád, zamestnávateľov a odborov z oboch krajín. Prvé sa uskutočnilo pred poldruha rokom v Bratislave.

Stretnutie sa uskutočnilo za účasti významných predstaviteľov oboch vlád. Slovenskú stranu reprezentovali podpredseda vlády pre investície a informatizáciu Peter Pellegrini, minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter, minister školstva, vedy, výskumu a športu Peter Plavčan, minister dopravy a výstavby Árpád Érsek, štátna tajomníčka Ministerstva financií Dana Meager a štátny tajomník Ministerstva hospodárstva Vojtech Ferencz.

Českú stranu premiér Bohuslav Sobotka, ministerka práce a sociálnych vecí Michaela Marksová, minister dopravy Dan Ťok, ministerka pre miestny rozvoj Karla Šlechtová a ďalší predstavitelia vlády ČR.

Dôležitými členmi oboch delegácií boli vedúci predstavitelia sociálnych partnerov a ďalší zástupcovia zo sociálnej a hospodárskej oblasti oboch krajín. Za slovenskú časť prezident KOZ Jozef Kollár, prezident AZZZ Tomáš Malatinský, viceprezidentka KOZ Monika Uhlerová, viceprezidenti AZZZ Rastislav Machunka a Roman Karlubík, viceprezidenti RÚZ Luboš Sirota a Mário Lelovský, predsedovia Odborových zväzov Pavel Ondek, Marta Brodzianska a Jozef Zadňan a podpredsedovia ZMOS Jozef Dvonč a Milan Muška.

„Myslím si, že je veľmi dôležité, aby prebiehal aj takýto dialóg, navzájom sa totiž podporujeme v spoločných pozíciách pri rôznych aktuálnych európskych témach. Osobne sa najčastejšie prirodzene stretávam s pani ministerskou na rokovaniach ministerských rád v Bruseli, či V4, ale pre mňa je mimoriadne dôležité počuť aj názory jednotlivých českých sociálnych partnerov k hospodárskym aj sociálnym témam,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Stotožnil sa s rezortnou kolegyňou Michaelou Marksovou pri téme týkajúcej sa európskeho piliera sociálnych práv: „Čím viac konkrétnych sociálnych práv bude zakotvených v tomto vznikajúcom európskom pilieri, tým bude Európa sociálnejšia vrátane jednotlivých členských krajín. Myslím si, že tu je absolútna zhoda,“ povedal Ján Richter.

Dôležitou témou bola aj pokračujúca negociácia o európskej smernici o vysielaní pracovníkov. Ako sa všetci zhodli, ide o vážny problém, ktorý rozdelil EU na 2 časti – staré a nové krajiny Európskej únie, a jeho riešenie nebude jednoduché. „Sme v štádiu, že máme záujem hľadať možný kompromis. Som presvedčený, že slovenské predsedníctvo posunulo ten rozmer z hľadiska hľadania kompromisu v tejto oblasti dopredu. V plnej miere súhlasím a podporujem sociálne spravodlivú myšlienku smernice, aby zamestnanci za rovnakú prácu, na rovnakom mieste dostávali rovnakú mzdu,“ zdôraznil Ján Richter. Upozornil však najmä na problémy so zneužívaním zamestnancov na práce prostredníctvom agentúr dočasného zamestnávania a na dôsledky, ktoré pre slovenských zamestnávateľov a napokon ich zamestnancov môže znamenať výrazné zníženie cenovej konkurencieschopnosti. „Je potrebné hľadať kompromisy v rámci všetkých členských štátov. Zásadná chyba bola pri samotnom nastavení návrhu ďalších zásadných zmien tejto smernice. Malo sa najskôr vyhodnotiť fungovanie tej predchádzajúcej novely, ktorú len nedávno členské krajiny ratifikovali na národnej úrovni, až následne sme sa mali pustiť do rokovaní o tejto aktuálnej, ktorá opätovne „do toho padla. To znamená, chýba mi tam systémový prístup. Je to preto aj isté zlyhanie EK pri samotnom nastavení smernice,“ dodal slovenský minister, ktorý počas nedávneho predsedníctva viedol Radu ministrov a ďalšie rokovania všetkých členských krajín práve k týmto témam. Michaela Marksová vyslovila názor, že by sa malo rokovať so zástupcami Európskej komisie práve o tejto problematike a poukázať na tie praktiky, ktoré používajú zvlášť voči slovenským a českým vodičom kamiónovej dopravy v Nemecku, Rakúsku, Francúzsku.

Ďalšou z nosných tém bola aj digitalizácia, robotizácia a ich budúcnosť a dôsledky. Minister Richter upriamil pozornosť na skutočnosť, že z hľadiska automatizácie práce všetky rokovania vychádzajú zo záverov zasadnutí ministrov členských krajín EU pre zamestnanosť a sociálnu politiku, ktorí sa stretli v rámci slovenského predsedníctva Rady EÚ v Bratislave. Pripomenul, že digitalizácia a robotizácia nie sú otázkou budúcnosti, ale už existujú v reálnom čase. Je preto potrebné vývoj uchopiť ako výzvu pre konkurencie-schopnosť a čím skôr naň adekvátne reagovať na všetkých úrovniach. Zavádzanie ďalších moderných technológií začína už teraz zásadne meniť štruktúru a požiadavky na pracovných trhoch, čo môže postupne vplývať aj na zamestnanosť v niektorých odvetviach a profesiách.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk