Hlavné menu

16.11.2018

Slovensko má záujem o sídlo nového úradu Európskej únie

Ak Európska komisia schváli zriadenie Európskeho orgánu práce, Slovenská republika sa bude uchádzať o jeho sídlo. Podporu našej kandidatúry už ministrovi práce, sociálnych vecí a rodiny Jánovi Richterovi avizovali rezortní kolegovia z krajín V4 na stretnutí v Bratislave. Nový úrad môže zlepšiť cezhraničnú spoluprácu pri pracovnej mobilite, zvýšiť informovanosť verejnosti a účinnejšie riešiť spory medzi vnútroštátnymi inštitúciami.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny víta iniciatívu Európskej komisie zriadiť úrad, ktorý bude informovať ľudí aj zamestnávateľov o ich právach a povinnostiach pri pracovnej cezhraničnej mobilite. Zároveň zlepší výmenu informácií medzi vnútroštátnymi orgánmi, ktoré riešia sociálne zabezpečenie či kontrolu práce. „Slovensko nie je len štát, ktorého občania pracujú v iných štátoch Európskej únie, ale rovnako aj k nám chodia pracovníci zo zahraničia. Považujem za potrebné venovať zvýšenú pozornosť pracovnej mobilite a zabráneniu sociálneho a mzdového dampingu. Rovnako je nevyhnutné zintenzívniť spoluprácu národných orgánov inšpekcie práce či sociálneho alebo zdravotného poistenia, aby nebolo možné vysielať ľudí pracovať „načierno“ tak, ako to bohužiaľ robia niektoré pracovné agentúry,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

O návrhu nariadenia na zriadenie Európskeho orgánu práce v súčasnosti rokuje na úrovni EÚ pracovná skupina pre sociálne otázky a poradná skupina zriadená na tento účel. Otvorené sú otázky sociálneho zabezpečenia, mediácie a spoločných inšpekcií. Ak sa nakoniec na zriadení úradu krajiny dohodnú, Slovensko je pripravené uchádzať sa o jeho sídlo v Bratislave. Podporu mu na stretnutí ministrov práce a sociálnych vecí v novembri vyjadrili Česko, Poľsko a Maďarsko. „Hoci každá krajina má svoje výhrady a pripomienky k tomuto nariadeniu, v prípade našej kandidatúry nás podporia, čo ma veľmi teší. Slovensko je jedinou krajinou eurozóny bez európskej agentúry či inštitúcie, čo môže byť naša výhoda,“ dodáva Ján Richter. Podporu tejto myšlienke vyjadrilo aj Estónsko, za zaujímavého kandidáta na sídlo agentúry považujú našu krajinu i Francúzsko, Nemecko, Portugalsko.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk