Hlavné menu

16.09.2015

Slovensko uspelo na Súdnom dvore EÚ

Slovenská republika vyhrala spor s Európskou komisiou ohľadom vyplácania vianočného príspevku k dôchodku a príspevkov týkajúcich sa zdravotného postihnutia mimo Slovenska. Nariadenie Európskej únie Slovensko neporušilo, keď nárok na peňažné príspevky pri zdravotnom postihnutí a vianočný príspevok obmedzilo len na osoby s bydliskom na Slovensku. Také je konečné rozhodnutie Súdneho dvora EÚ.
 

Súdny dvor Európskej únie dnes zamietol dve žaloby Európskej komisie proti Slovenskej republike. Komisia zastávala názor, že Slovenská republika porušila svoje povinnosti právnou úpravou týkajúcou sa vianočných príspevkov a peňažných príspevkov na opatrovanie, na osobnú asistenciu a na kompenzáciu zvýšených výdavkov, nakoľko ich obmedzila len na osoby s bydliskom na Slovensku.

Obe žaloby Komisie však súd zamietol, čím plne potvrdil postoj SR a legitimizoval jej doterajšiu prax pri vyplácaní oboch dávok. Rozsudkami skonštatoval, že SR neporušila povinnosti, ktoré jej vyplývajú z práva EÚ.

„Na predmetné peňažné príspevky sa nevzťahuje nariadenie o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia, ktoré v zásade zakazuje diskrimináciu príjemcov sociálnych dávok na základe štátu bydliska a okrem toho Európska komisia nepreukázala, že vianočný príspevok patrí do pôsobnosti tohto nariadenia,“ uvádza Súdny dvor EÚ.

„Som veľmi rád, že súdny dvor EU nám dal za pravdu v tomto dlhoročnom spore a vianočný príspevok k dôchodku budú dostávať seniori, ktorí žijú na Slovensku. Vďaka pri dosiahnutí tohto výsledku patrí aj právnikom z ministerstva spravodlivosti a ministerstva práce,“ konštatoval minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter po vynesení rozsudku.

Naďalej zostáva v platnosti, že ťažko zdravotne postihnutí občania SR majú nárok na peňažný príspevok na osobnú asistenciu a na kompenzáciu zvýšených výdavkov súvisiacich s ich osobitnými potrebami, ktorý je podmienený bydliskom na Slovensku. Osobám, ktoré opatrujú osobu s ťažkým zdravotným postihnutím, možno poskytnúť peňažný príspevok na opatrovanie, ak majú všetky dotknuté osoby taktiež bydlisko na Slovensku. Rovnaká podmienka platí aj pri vyplácaní vianočného príspevku.

Rozsudky sú konečné a nie je proti ním možné podať odvolanie. Slovenskú republiku v konaní úspešne zastupovala Beatrix Ricziová z kancelárie Zástupcu Slovenskej republiky pred súdmi Európskej únie, ktorá je súčasťou Ministerstva spravodlivosti SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk