Hlavné menu

21.02.2019

Slovensko zabojuje o sídlo Európskeho orgánu práce

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny pripravilo v spolupráci s ďalšími rezortmi ponuku na zriadenie sídla Európskeho orgánu práce v Bratislave. Slovensko je poslednou krajinou eurozóny bez európskej inštitúcie či agentúry. Nový orgán má dohliadať, aby sa dodržiavali platné legislatívne pravidlá pri pracovnej mobilite.
 

Na zriadení Európskeho orgánu práce sa 14. 2. 2019 definitívne dohodli Európsky parlament, Rada EÚ a Európska komisia. „Táto nová agentúra môže zabezpečiť vyššiu ochranu práv ľudí, ktorí sa rozhodnú vycestovať za prácou do inej krajiny. V posledných rokoch sme bohužiaľ svedkami rôznych nekalých praktík pri vysielaní zamestnancov alebo ich zamestnávaní mimo domovskej krajiny. Títo ľudia prichádzajú o sociálne istoty a v budúcnosti sa môžu ocitnúť v neľahkej situácii,“ opisuje minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Dodáva, že práve táto nová inštitúcia EÚ môže takémuto postupu zamestnávateľov zabrániť a zároveň poradiť zamestnancom, na čo majú pri práci v inej krajine nárok.

Dohodou troch európskych inštitúcií sa ukončil legislatívny proces a nasledovať bude výber sídla novej inštitúcie. Slovensko je oň pripravené zabojovať. „Nie je to len preto, že sme poslednou krajinou eurozóny bez európskej inštitúcie či agentúry. Je to aj z dôvodu, že Slovensko sa už dnes môže pochváliť istým odborným profilom v oblasti pracovnej mobility. V roku 2017 som inicioval a hostil regionálne fórum ministrov V4, Rumunska a Srbska, na ktorom sme dohodli užšiu spoluprácu pri odhaľovaní nelegálnej práce,“ hovorí Ján Richter. Okrem toho vláda prijala v minulom roku Stratégiu pracovnej mobility, ktorá si kladie za cieľ garantovať všetkým pracovníkov rovnaké sociálne práva a pracovný štandard bez ohľadu na ich krajinu pôvodu. Aj tieto kroky sú podľa ministra Richtera jasným dôkazom, že boj so sociálnym dumpingom myslíme vážne.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny už pripravilo aj kompletnú ponuku na sídlo agentúry. Jej súčasťou je návrh budovy, v ktorom by inštitúcia mohla sídliť, a webová stránku, ktorá má našu kandidatúru spropagovať. „Mám za sebou aj dvanásť bilaterálnych rokovaní s istou predbežnou podporou jednotlivých krajín. V priebehu nasledujúcich mesiacov zrealizujem aj zahraničné cesty do všetkých krajín Európskej únie s cieľom lobovať a získavať podporu, pretože je reálny predpoklad, že rozhodnutie o sídle by malo padnúť na Rade ministrov práce ešte pred letom. Preto je pre nás jednoducho dôležité, aby sme tú podporu mali vopred vyjadrenú,“ dodáva k procesu Ján Richter.

Viac informácií: www.sk4ela.sk

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk