Hlavné menu

06.11.2015

Slovenský Volkswagen nemení plány výroby

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a vedenie Volkswagen Slovakia rokovali o personálnej politike, pracovno-právnej legislatíve a vzdelávaní zamestnancov.
 

Vedenie firmy ministra uistilo, že pokračuje v napĺňaní svojich ambicióznych plánov. „Uistenie, že strata práce súčasným zamestnancom v slovenských závodoch Volkswagen Slovakia nehrozí, je pre mňa, ako ministra práce, kľúčové a vysoko pozitívne,“ povedal Richter. Zároveň vyjadril uznanie za to, že Volkswagen Slovakia patrí dlhodobo medzi zamestnávateľov, ktorí poskytujú svojim zamestnancom kvalitné a bezpečné pracovné prostredie a podmienky.

Zástupcovia Volkswagen Slovakia na stretnutí vyjadrili obavy, že pre nedostatok vhodných absolventov a kvalifikovaných uchádzačov o zamestnanie nebudú v budúcnosti schopní obsadzovať všetky voľné a nové pracovné miesta. Už v súčasnosti mnohí odborní zamestnanci postupne odchádzajú do dôchodku a nie sú ľahko nahraditeľní . Vo svojom podniku preto od roku 2013 komplexne vzdelávajú záujemcov o prácu. Dvojročné programy sú certifikované podľa nemeckého systému duálneho vzdelávania. Minister Ján Richter prisľúbil spoluprácu pri podobných vzdelávacích a rekvalifikačných projektoch aj v budúcnosti, keďže pozitívny efekt naštartovanej reformy duálneho vzdelávania MŠVVŠ SR sa reálne prejaví až v horizonte niekoľkých rokov.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk