Hlavné menu

09.01.2017

Sociálni partneri riešili aktuálne spoločenské témy

Sociálni partneri diskutovali na mimoriadnom predsedníctve Hospodárskej a sociálnej rady SR o rozšírení zákazu maloobchodného predaja počas sviatkov aj o úprave pravidiel uzatvárania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. Zároveň otvorili otázku možného zavedenia sektorovej minimálnej mzdy a problematiku gastrolístkov.
 

Poslanci vládnej koalície navrhujú rozšíriť zákaz maloobchodného predaja na všetky štátne sviatky a dni pracovného pokoja s výnimkou nedieľ. Keďže ide o celospoločenskú otázku, minister otvoril diskusiu o tomto návrhu na stretnutí sociálnych partnerov. „Ministerstvo sa s týmto návrhom stotožňuje a som rád, že aj v takejto zložitej téme, ktorá má svoje ekonomické parametre, došlo medzi sociálnymi partnermi k absolútnej zhode,“ povedal minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter. Podľa viceprezidenta Republikovej únie zamestnávateľov Luboša Sirotu nemajú s takouto úpravou problém ani viacerí zamestnávatelia v maloobchode. „Rozprávame sa len o tom, či si niekto myslí, že by dní malo byť 15 a niekto si myslí, že osem. Toto je to, o čom je téma a je potrebné hľadať kompromis,“ zhodnotil Sirota. Zmeny víta aj Konfederácia odborových zväzov SR. „Bolo našou dlhodobou ambíciou presadiť takúto novelu zákona, ktorá vytvorí priestor pre zamestnancov tráviť čas s rodinami. Väčšina zamestnancov sú ženy a touto novelou sa približujeme k idei k vyváženému súkromnému životu," dodala viceprezidentka KOZ SR Monika Uhlerová.

Témou rokovania bola aj novela zákona o kolektívnom vyjednávaní vo väzbe na rozhodnutie Ústavného súdu SR o protiústavnosti právnej úpravy rozširovania kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa. „Predložili sme partnerom prvý návrh, ktorý by mal byť predmetom odborného pripomienkovania ešte predtým, ako pôjde do medzirezortného pripomienkového konania. Kolektívne vyjednávanie je výsostne záležitosťou zamestnancov a zamestnávateľov a je našim záujmom, že ak sa nezhodnú, aby sa aspoň priblížili názormi k výhradám Ústavného súdu SR,“ uviedol minister Richter. Viceprezidentka Konfederácie odborových zväzov je rada, že rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa sa v novele zachováva, zmeny by mali nastať pri procese. „Je to jeden z nástrojov boja proti sociálnemu dumpingu a boja proti sociálnym a mzdovým nerovnostiam,“ zdôrazňuje Monika Uhlerová. Zamestnávatelia volajú po maximálnej objektivizácii podmienok za ktorých bude akákoľvek kolektívna zmluva rozšírená na celý sektor. „Nemáme ambíciu zamedziť platnosti vyšších kolektívnych zmlúv, máme však povinnosť umožniť malým a stredným podnikom podieľať sa na rokovaniach o týchto zmluvách, aby ich následne dokázali aplikovať vo svojich podnikoch,“ vysvetľuje viceprezident Asociácie zamestnávateľských zväzov a združení SR Roman Karlubík.

Sociálni partneri sa tiež zhodli na tom, že dozrel čas na diskusiu o možnom zavedení sektorovej minimálnej mzdy. „Súčasťou toho by mal byť aj istý mechanizmus o stabilnom zvyšovaní minimálnej mzdy, na ktorom by sa sociálni partneri vedeli dohodnúť. Ten by dával isté garancie zamestnávateľom pri plánovaní,“ načrtol minister práce Ján Richter. Zamestnávatelia vytvorenie mechanizmu na stanovenie minimálnej mzdy vítajú. „Ak by sa takáto predvídateľnosť dostala do podnikateľského prostredia, bolo by to určite na prospech veci. Zaujímavou je pre nás aj téma sektorovej minimálnej mzdy,“ dodal viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Luboš Sirota.

Predsedníctvo Hospodárskej a sociálnej rady SR otvorilo aj problematiku fungovania stravných poukážok, ku ktorej dal svoje odporúčania aj Protimonopolný úrad SR. Sociálni partneri budú teraz hľadať možnosti, ako vylepšiť systém poskytovania gastrolístkov. Vláda ani zamestnávatelia ich využívanie zakázať neplánujú.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk