Hlavné menu

16.02.2021

Sociálni partneri sa stretnú na rokovaní tripartity v pondelok 22. februára 2021

V pondelok 15. februára 2021 sa uskutočnilo rokovanie predsedníctva Hospodárskej a sociálnej rady SR formou per rollam, teda elektronicky, a to na základe požiadavky zo strany Konfederácie odborových zväzov. Predsedníctvo jednohlasne schválilo návrh programu plenárneho zasadnutia tripartity, ktoré sa vďaka tomu uskutoční budúci pondelok 22. februára 2021.
Sociálni partneri tak môžu opäť hľadať riešenia pre hospodársky a sociálny rozvoj, rozvoj zamestnanosti a zabezpečenia sociálneho mieru.
 

„Od začiatku môjho pôsobenia na ministerstve rokujem s každým, kto má záujem o sociálny dialóg. Dnešné rozhodnutie KOZ a jej účasť na predsedníctve boli kľúčové, pretože bez predsedníctva a schválenia programu zasadnutia tripartity, by plenárne zasadnutie nebolo možné uskutočniť,“ uviedol Milan Krajniak, minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Na plenárnom zasadnutí tripartity, ktoré sa uskutoční v pondelok 22. februára, budú sociálni partneri rokovať nielen o Návrhu zákona o podpore v čase skrátenej práce a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý predloží ministerstvo práce, ale aj o cestovnej mape výskumných infraštruktúr z dielne rezortu školstva. Sociálni partneri budú hovoriť aj o pandemických opatreniach, zákone o verejnom obstarávaní či zmenách v Zákonníku práce.

„Predchádzajúci rok nám všetkým dokázal, že uzákonenie dlhodobého systému pomoci na ochranu pracovných miest je principiálne nevyhnutné. Verím, že sa nám spoločne s ostatnými sociálnymi partnermi podarí obnoviť konštruktívne rokovania tripartity a pokračovať v úspešnej pomoci pre ľudí, tentokrát podporou stability pracovných miest formou kurzarbeit,“ zdôraznil minister Krajniak.

Zamestnávateľov v Hospodárskej a sociálnej rade SR v súčasnosti zastupujú štyri organizácie, a to Republiková únia zamestnávateľov, Asociácia zamestnávateľských zväzov a združení SR, Asociácia priemyselných zväzov a Združenie miest a obcí Slovenska. Záujmy zamestnancov obhajuje Konfederácia odborových zväzov SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk