Hlavné menu

24.01.2018

Sociálnu pomoc od štátu poberá čoraz menej ľudí

Slovákov, ktorí poberajú pomoc v hmotnej núdzi, je každým rokom menej. Pomáhajú tomu aj motivačné opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, ktoré zväčšujú rozdiel medzi príjmom z práce a pomocou od štátu. Prispieva zároveň aj razantnejšie zvyšovanie minimálnej mzdy.
 

Kým v januári 2013 poberalo dávky pomoci v hmotnej núdzi 184 039 ľudí, v decembri 2017 ich bolo o 106 078 menej. Prevažná väčšina z nich si našla prácu. „Veľmi ma teší, že hmotnú núdzu poberá oveľa menej ľudí, pretože aj tie opatrenia o povinnej aktivácii, ktoré sme prijali, priniesli pozitívne ovocie a ľudia sa postupne naučili pracovať, ráno vstávať, získali pracovné návyky a zamestnali sa,“ hovorí minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

K zvýšeniu motivácie poberateľov štátnej sociálnej pomoci hľadať si zamestnanie prispievajú aj viaceré motivačné opatrenia. Vďaka nim sa rozdiel medzi dávkami a príjmom z práce výrazne zvyšuje. Od januára 2015 funguje súbeh mzdy, pomoci v hmotnej núdzi a osobitného príspevku. Ten doteraz motivoval viac ako 40-tisíc predtým dlhodobo nezamestnaných nájsť si aj menej platenú prácu. „Ak si dlhodobo nezamestnaný nájde prácu za minimálnu mzdu, dostáva od štátu prvých šesť mesiacov osobitný príspevok vo výške 126,14 eura. Jeho príjem tak bude 529, 32 eura, pričom ak by poberal iba pomoc v hmotnej núdzi, dostával by maximálne 180,50 eura. Ďalších šesť mesiacov dostáva polovičný osobitný príspevok,“ vyčísľuje Richter.

V prípade rodiny s dvomi deťmi, kde sa jeden rodič zamestná za minimálnu mzdu a druhý vykonáva menšie obecné práce, je ich príjem 828,40 eura, čo je oproti dávkam prilepšenie o 370,84 eura mesačne. „Príjem tejto rodiny z práce je 446,30 eura a od štátu naďalej dostáva pomoc v hmotnej núdzi vo výške 208,60 eura. Zamestnaný vďaka súbehu dostáva aj osobitný príspevok 126,14 eura. Rodine zároveň zostáva nárok na dotáciu na príspevok na stravu pre dieťa do 1 eura denne a na dotáciu na školské pomôcky, maximálne 33,20 eura na rok, ak navštevuje školu,“ približuje minister. Vyššiu pomoc v hmotnej núdzi má takáto rodina vďaka najnovšiemu opatreniu, ktoré platí od 1. 5. 2017. Podľa neho sa do príjmu pre posudzovanie nároku na pomoc v hmotnej núdzi nezapočítava 50 % príjmu z práce, kým predtým to bolo iba 25 %.

Ministerstvo plánuje zvyšovať u nezamestnaných záujem o prácu aj tento rok. „V tomto trende chceme pokračovať aj v kontexte pripravovanej novely zákona o pomoci v hmotnej núdzi, kde znovu máme záujem v prvom rade hľadať novú a novú motiváciu. Chceme, aby sa na Slovensku oplatilo pracovať. Musíme urobiť všetko pre to, aby sa rozdiel medzi tými, ktorí na Slovensku pracujú napr. len za minimálnu mzdu, neustále prehlboval voči tým, ktorí nepracujú a poberajú len sociálne dávky,“ uzatvára Ján Richter.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk