Hlavné menu

29.09.2016

Minister odovzdal ocenenia za Sociálny čin roka

Trinásty ročník udeľovania ocenení ponúkol príležitosť spoločného stretnutia sociálnych pracovníkov, zamestnancov rezortu a dobrovoľníkov z rôznych kútov Slovenska. Zároveň je motiváciou pre ďalšie skvalitňovanie tejto záslužnej a humánnej práce.
 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar aj tento rok oceňoval pracovníkov za významný prínos pri pomoci rodinám v kríze, pri pomoci deťom ohrozených vyňatím z rodín, či žijúcich v náhradnom rodinnom prostredí, za mimoriadnu originálnu aktivitu pri tejto práci. Okrem Sociálneho činu roka odovzdal minister ocenenia aj zamestnancom detských domovov a zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny.

V slávnostnej atmosfére historickej Moyzesovej siene v centre Bratislavy odovzdal minister 21 pamätných plakiet a pripomenul, že tento večer je dôstojným uchovávaním myšlienky pozrieť sa s uznaním na prácu všetkých, ktorí riešia problémy detí, priamo sa im venujú, pripravujú ich do života a starajú sa o ich ochranu. „Sme svedkami toho, že nová doba prináša nielen množstvo informácií, inovácií od technológií cez komunikáciu a celé spektrum oblastí, ale žiaľ, aj nové problémy v životoch jednotlivcov,“ povedal Ján Richter a dodal, že táto práca zahŕňa rôzne špecifiká, ktoré sú zamerané na podporu detí, rodín, prevenciu a odstránenie negatívnych vplyvov, predchádzanie krízových situácií a mnoho ďalších aspektov. "K dosiahnutiu očakávaného zlepšenia či optimálnej situácie je potrebné vynaložiť veľké úsilie a títo pracovníci to výborne zvládajú," zdôraznil.

Slová ministra doplnil aj premiér Robert Fico: „Verím, že i naďalej budete vykonávať svoju prácu s plným nasadením, zanietením a láskou v srdci ku svojim klientom. Nech vaše neuveriteľné dobré skutky pomáhajú k lepším životom a nech sa stanú príkladnou motiváciou aj pre druhých“.

Sociálny čin roka zaznamenáva čoraz priaznivejšie ohlasy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a so spoločnosťou Úsmev ako dar udeľuje tieto ocenenia už od roku 2003.

Zoznam ocenených:

1. Jarmila Megová, DeD Ilava – Klobušice
2. Terézia Bakoňová, Mgr. DeD Prešov
3. Martina Mikluščáková, DeD Hurbanova, Košice
4. Eva Kmecová, Mgr. DeD Uralská, Košice
5. Oľga Belianská, Mgr. DeD Prievidza
6. Milota Brndiarová, Mgr. DeD „Škovránok“ Hnúšťa
7. Mária Harisová, DeD Kolárovo
8. Marta Reháková, Bc. „Domov detí sv. Antona“ o.z. Rohožník
9. Anna Lihositová, DeD „Pre Teba“ Prešov
10. Mária Maráková, DeD „Pre Teba“ Prešov
11. Svetlana Kertisová, Mgr. UPSVR Michalovce
12. Lucia Kecskésová, Mgr. UPSVR Nové Zámky
13. Oskár Suchoža, Mgr. UPSVR Trebišov
14. Šimovičová Jana, Mgr. UPSVR Nové Mesto nad Váhom
15. Madáčová Lívia, Mgr. UPSVR Rožňava
16. Mária Bolebruchová, Bc. UPSVR Bratislava
17. Eva Kuzbelová, PhDr. UPSVR Banská Bystrica
18. Manželia Perašínovci, dobrovoľníci združenia YMCA na Slovensku
19. Manželia Holenkovci
20. Judita Nagyová Raci, PaedDr.
21. Manželia Gurkovci, Dom na pol ceste

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk