Hlavné menu

02.10.2014

Sociálny čin roka patril starostlivosti o deti

Udeľovanie ocenení Sociálny čin roka, ktoré sa uskutočňuje od roku 2003, pôsobí ako motivácia pre skvalitňovanie sociálnych služieb a vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately.
 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny sa preto rozhodlo, že v rámci 11. ročníka spojí oceňovania významných počinov v sociálnej problematike rôznych kategórií v spoločný slávnostný akt. Okrem Sociálneho činu roka odovzdal minister Ján Richter ocenenia aj zamestnancom detských domovov, zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny a zamestnancom akreditovaných subjektov. Podujatie pripravilo v spolupráci s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a Spoločnosťou priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar.

Odovzdávaniu ocenení, na ktoré prijali pozvanie premiér Robert Fico, podpredsedníčka parlamentu Renáta Zmajkovičová, ako i ďalší hostia, dala slávnostný punc aj Historická budova NR SR v centre Bratislavy.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny udelil ocenenia vyše 30 pracovníkom, ktorí zamestnanie povýšili na poslanie. "Ste ľudia s veľkým srdcom a viete ho ponúknuť deťom, ktoré to potrebujú. Toto slávnostné podujatie je preto, aby sme si uctili a vyzdvihli vašu prácu pri riešení problémov a ochrane detí. Sociálna práca zahrňuje rôzne špecifické aspekty a tie boli podnetom, aby sme udelili toto prestížne morálne ocenenie. Robíte 24 hodín denne, takže to nie je zamestnanie, ale to je otázka srdca," prihovoril sa prítomným Ján Richter.

Aj premiér Robert Fico zdôraznil, že považuje túto formu prejavu úcty za nesmierne dôležitú. "Som veľmi rád, že vo viacerých rezortoch, nielen v tomto, sa vraciame k morálnemu oceňovaniu ľudí, ktorí robia neuveriteľne dobré skutky," dodal predseda vlády.

Podpredsedníčka NR SR Renáta Zmajkovičová vyzdvihla ľudský prístup ocenených, ich osobnú angažovanosť, nasadenie a ochotu pomáhať ľuďom v ťažkých situáciách. "Túto prácu nie je možné robiť bez veľkého zanietenia, empatie, bez veľkého srdca a bez lásky,“ povedala.

ZOZNAM OCENENÝCH ZAMESTNANCOV

 • Mgr. Viera Kováčiková, DeD Jesenské, riaditeľka
 • Mgr. Ida Drabíková, Ded Studienka, koordinátor ošetrovateľskej starostlivosti – sestra (od 1.4.2011)
 • Mgr. Mária Fetyková, DeD Veľké Kapušany, riaditeľka
 • Božena Hrudkayová, DeD Púchov, profesionálny rodič
 • Mgr. Martina Vančíková, DeD Bytča, sociálna pracovníčka
 • Mgr. Andrea Hudeková, DeD Pečeňady, psychologička
 • Mgr. Helena Krajčovičová, DeD Pečeňady, vychovávateľka – koordinátorka samostatnej skupiny
 • Mgr. Janka Žilinská, DeD Necpaly, riaditeľka
 • rodina Blšáková, Necpaly, profesionálni rodičia
 • PhDr. Adrián Swaton, Detský domov Slon Šarišské Michaľany, vedúci úseku starostlivosti
 • Alena Holá, Ilava - Klobušice, vychovávateľka
 • Ingrid Olejová , DeD Uralská, vychovávateľka
 • Mgr. Lenka Zubková , Sečovce, vedúca úseku starostlivosti
 • Gabriela Fričová, Ružomberok, sociálna pracovníčka
 • Mgr. Ján Dubníček, DeD Rohožník, riaditeľ
 • Ing. Jolana Šuleková, Centrum pre obnovu rodiny DORKA, riaditeľka
 • Mária a Ivan Leitmanovci, KC Náruč, OZ Náruč, vytvárajú multidisciplinárny tím
 • Zdenka Pochabová, DSS Rosa, Sociálna pracovníčka
 • Lucia Lučivjanská, SPO Poprad
 • Zuzana Bartová, SPO Topoľčany
 • Eva Jágerová, SPO Košice
 • Adriana Brinziková, SPO Dunajská Streda
 • Pavlína Vincencová, SPO Prievidza
 • Tatiana Vargová, SPO Bratislava
 • Ľuboš Berky, SPO Veľký Krtíš
 • Elena Šimeková, SPO Čadca
 • Emília Černáková, SPO Nové Zámky
 • Martina Žulčáková, SPO Košice

SOCIÁLNY ČIN ROKA 2014

 • Lepší svet, n. o.
 • OZ Šanca pre nechcených
 • Marcela Šipošová
 • Emil Malárik

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk