Hlavné menu

28.09.2015

Sociálny čin roka pokračoval 12. ročníkom

Sociálny čin roka je každoročné oceňovanie práce všetkých, ktorí riešia problémy detí, učia ich, vychovávajú a pripravujú do života. Viacero pohľadov a kategórií hodnotenia prospechu sociálnej práce na rôznych úrovniach doviedli predminulý rok MPSVR SR k myšlienke spojiť oceňovania významných počinov v spoločný slávnostný akt.
 

Okrem Sociálneho činu roka odovzdal minister práce Ján Richter ocenenia zamestnancom oddelení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, ako aj štátnych a neštátnych detských domovov.

Odovzdávanie ocenení, na ktoré prijali pozvanie premiér Robert Fico, poslanci parlamentu Viliam Jasaň a Jozef Mikloško, ako aj ďalší hostia, sa konalo v slávnostnej atmosfére v Historickej budove NR SR.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal plaketu a kvety 22 pracovníkom a organizáciám, ktorí zamestnanie povýšili na poslanie. „Nie je to ekonomické ocenenie týchto pracovníkov, ale skôr je to srdce na tej správnej, ľavej strane, ktoré títo zamestnanci majú z hľadiska prístupu k svojej práci. Som presvedčený, že aj toto morálne ocenenie bude vyjadrením úcty rezortu, vlády Slovenskej republiky ľuďom, ktorí sa v každodennom pote tváre podieľajú na zabezpečovaní sociálnych služieb či sociálnej práce ľuďom, ktorí sú na to odkázaní. Moja úprimná vďaka, trikrát sa chcem ukloniť a poďakovať vám za túto prácu," prihovoril sa hosťom minister.

Aj premiér Robert Fico považuje oceňovanie za nesmierne dôležité: „Sociálny čin je čin veľkej významnosti, ktorý si zaslúži, aby sa o ňom hovorilo. Chcem vyjadriť uznanie za oceňovanie konkrétnych ľudí, štátne a neštátne zariadenia za všetky ich sociálne aktivity a neuveriteľne dobré skutky. Je to najlepší spôsob ako môžeme prezentovať zainteresovaným, ale aj verejnosti, že si takúto prácu vážime a že máme záujem ju aj podporovať. Uznanie však patrí všetkým vám tu v sále, ale aj všetkým vám, ktorí ste sa na dnešnom večere nemohli zúčastniť, za zložitú a často nedocenenú prácu, ktorú v oblasti sociálnych vecí a rodiny vykonávate." zdôraznil.

Sociálny čin roka zaznamenáva čoraz priaznivejšie ohlasy. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, spolu s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny a so Spoločnosťou Úsmev ako dar sa po prvýkrát rozhodlo udeľovať toto ocenenie v roku 2003 a pokračuje v ňom nepretržite, s výnimkou roku 2011.

Zoznam ocenených:

1. Nataša Hlinková, Mgr. UPSVR Stará Ľubovňa

2. Darina Franková, PhDr. UPSVR Rimavská Sobota

3. Eva Šimkovičová, Bc. UPSVR Veľký Krtíš

4. Jana Vaňová, PhDr. UPSVR Partizánske

5. Anna Bednárová, PhDr. UPSVR Čadca

6. Erika Dubová, Bc. UPSVR Levice

7. Eva Zedeková, Bc. UPSVR Prievidza

8. Janeta Sucháňová, DeD Žitavce

9. Marta Dufalová, Ded Prešov

10. Elena Kadeřábková, DeD „Ratolesť“ Tŕnie

11. Mgr. Jaroslav Kuráč, DeD Košická Nová Ves

12. Mgr. Katarína Kajková, DeD Martin

13. Magdaléna Vitkovičová, DeD Svidník

14. Zoja Komorníková, DeD Skalica

15. Michal Makovník, SED Banská Bystrica

16. Alena Furíková, KS Alžbetka n.o.

17. PhDr.Peter Valíček, RS Domov nádeje Prešov

18. Mgr. Mariana Kováčová, Centrum Slniečko n.o.

19. Občianskeho združenia ESTHER

20. Pastoračné centrum Rómov Čičava

21. Mesto Dolný Kubín

22. Mária Horská - Útulok pre bezdomovcov Nitra

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk