Hlavné menu

14.06.2016

Sociálny dialóg funguje už štvrťstoročie

Aj po 25 rokoch je dialóg so sociálnymi partnermi v Slovenskej republike funkčný a neustále sa rozvíja. Uviedol to minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter na otvorení konferencie „Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce“.
 

Vláda považuje sociálny dialóg za jeden z rozhodujúcich nástrojov tvorby svojich rozhodnutí vo všetkých oblastiach a na všetkých úrovniach odvetví. Nezužuje ho len na zasadanie samotnej Hospodárskej a sociálnej rady SR, aktívne komunikuje aj so širším okruhom spoločenských partnerov. „Bola to práve sociálnodemokratická vláda, ktorá zriadila Radu vlády pre práva seniorov a prispôsobovanie verejných politík procesu starnutia populácie a vytvorila tak systémový nástroj pre komunikáciu s predstaviteľmi seniorských organizácií. Pod Radou vlády SR pre ľudské práva sme zriadili osobitné výbory pre problematiku ľudí so zdravotným postihnutím, pre rodovú rovnosť, ako aj pre práva detí. Aj toto všetko sú orgány, ktoré umožňujú trvalú komunikáciu širokého spektra partnerov s vládou pri tvorbe politík, opatrení, či legislatívy,“ priblížil minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Pri tvorbe politík v oblasti zamestnanosti a pracovného práva zostávajú prioritnými partnermi vlády reprezentatívni zástupcovia zamestnávateľov a zamestnancov. Výsledkom ich vzájomnej spolupráce je napríklad aj Národná stratégia zamestnanosti do roku 2020. „Je našim spoločným dielom a v nadväznosti na ňu posilňujeme pôsobenie sektorových rád, v ktorých práve sociálni partneri definujú nielen aktuálne potreby trhu práce, ale aj opatrenia na ich napĺňanie,“ povedal minister. Zároveň dodal, že pre dosiahnutie sociálnej vyváženosti všetkých, ktorí sa na kultúre sveta práce podieľajú, je dôležité ovzdušie dôvery a všeobecný dialóg medzi všetkými zainteresovanými.

Konferencia „Sociálne partnerstvo a kultúra sveta práce“ je vyvrcholením päťročného medzinárodného projektu Kultúra sveta práce, nad ktorým prevzalo záštitu aj Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR. Zorganizovalo ju zastúpenie Friedrich-Ebert-Stiftung v SR v spolupráci s Asociáciou pracovného práva pri príležitosti 25. výročia budovania moderného sociálneho dialógu na Slovensku.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk