Hlavné menu

21.11.2014

Spoločne proti násiliu na deťoch

Výročie prijatia Dohovoru OSN o právach dieťaťa a Svetový deň prevencie týrania a zneužívania detí si Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripomenulo odbornou diskusiou.
 

Národné koordinačné stredisko pre riešenie problematiky násilia na deťoch, zástupcovia dotknutých ministerstiev, subjektov zaoberajúcich sa ochranou ľudských práv a mimovládnych organizácií hodnotili napĺňanie Národnej stratégie na ochranu detí pred násilím. Okrem legislatívnych zmien upriamili pozornosť aj na potrebu osvety v danej problematike. O ďalších postupoch, ako účinnejšie ochraňovať deti pred násilím a upozorňovať verejnosť na tento negatívny jav, budú diskutovať na pravidelných stretnutiach.

SPOLOČNÉ VYHLÁSENIE

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk