Hlavné menu

23.10.2017

Spolu proti cezhraničným sociálnym podvodom

Slovensko a Belgicko budú spolupracovať v oblasti boja proti cezhraničným sociálnym podvodom. Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podpísal v Luxemburgu so štátnym tajomníkom pre boj proti sociálnym podvodom, ochranu súkromia a Severné more Belgického kráľovstva Philippe De Backerom Memorandum o porozumení.
 

Sociálne podvody sú čoraz viac organizované a zneužívajú spoločné hranice štátov, regiónov, inštitúcií a dozorných orgánov s cieľom vyhnúť sa odhaleniu a trestom. V poslednej dobe takýchto prípadov pribúda naprieč celou Európskou úniou. Aj preto pristúpilo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k podpisu Memoranda o porozumení a o spolupráci v oblasti boja proti cezhraničným sociálnym podvodom týkajúceho sa dodržiavania pravidiel stanovených sociálnou politikou, cezhraničného zamestnávania a dodržiavania právnych predpisov sociálneho zabezpečenia. „Bohužiaľ aj na Slovensku sa stretávame s obchádzaním zákonov a nekalými praktikami niektorých agentúr dočasného zamestnávania, ktoré k nám nelegálne vysielajú pracovníkov z krajín mimo EÚ. Títo ľudia často nevedia, kam idú, čo budú robiť, nie sú dokonca ani sociálne poistení. Je dôležité zintenzívňovať spoluprácu medzi jednotlivými krajinami, pretože účinný boj proti cezhraničným podvodom nie je možný bez efektívnej spolupráce a rýchlej a bezpečnej výmeny strategických a operatívnych informácií,“ hovorí minister Ján Richter.

Obe zmluvné strany sa dohodli, že budú okrem iného spolupracovať na objasňovaní a analyzovaní určitých druhov sociálnych podvodov, najmä v oblasti boja proti podvodným praktikám založeným na fiktívnych samostatných zárobkových činnostiach, schránkovým spoločnostiam a fiktívnym dcérskym spoločnostiam, dávkovým podvodom a podvodným agentúram dočasného zamestnávania. V tejto súvislosti vytvoria podmienky pre výkon spojených inšpekcií uskutočňovaných kontrolnými orgánmi oboch krajín s cieľom účinného boja proti podvodom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk