Hlavné menu

02.12.2016

Spolu za lepšie služby zamestnanosti

V európskej únii je bez práce viac ako 20 miliónov ľudí. Generálni riaditelia verejných služieb zamestnanosti v Bratislave diskutovali o zefektívnení pomoci pre nezamestnaných, a to najmä tých, ktorí nepracovali už viac ako rok.
 

Takmer polovica z nezamestnaných v krajinách Európskej únie je bez práce viac ako 12 mesiacov. Krajiny preto hľadajú riešenia, ako túto ťažšie zamestnateľnú kategóriu dostať na trh práce. Na stretnutí predstavenstva Generálnej Rady verejných služieb zamestnanosti krajín európskej únie sa hovorilo najmä o aktuálnom stave odporúčania Rady pre dlhodobo nezamestnaných. „Výmena najefektívnejších a osvedčených nástrojov medzi verejnými službami zamestnanosti predstavuje neoceniteľný zdroj informácií, inšpirácie a pridanej hodnoty aj pre naše pracovné úsilie na Slovensku,“ povedal na otvorení minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na zasadnutí sa prezentovali aj výsledky prvej dvojročnej fázy zavedenia projektu hodnotenia výkonnosti verejných služieb zamestnanosti krajín EÚ. Slovenské Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny bolo jednou z dvoch organizácii, kde bol projekt úspešne pilotovaný. Medzinárodný tím expertov zhodnotil všetky aspekty slovenského systému a pripravil vysoko hodnotné odporúčania pre ďalší rozvoj, zvyšovanie kvality poskytovaných služieb a pre zlepšovanie výkonnosti systému. „Tento projekt prináša novú kvalitu a hlbší rozmer do spolupráce európskych verejných služieb zamestnanosti. Považujem ho za unikátny, pretože je individualizovaný na konkrétne podmienky jednotlivých národných organizácií a zároveň poskytuje pre všetky krajiny jednotný metodologický rámec na základe ktorého možno identifikovať najlepšie praxe pre vzájomné učenie sa verejných služieb zamestnanosti,“ zdôraznil minister. V budúcom roku bude na Slovensku pilotne odštartovaný aj jeho druhý cyklus.

Šieste zasadnutie predstavenstva Generálnej Rady verejných služieb zamestnanosti krajín európskej únie sa konalo v rámci predsedníctva SR v Rade EÚ v dňoch 1. 12. 2016 a 2. 12. 2016 v Bratislave. Stretnutie slávnostne otvoril minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter za účasti eurokomisárky pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssen a predsedu siete európskych verejných služieb zamestnanosti Fonsa Leroya.

Európska sieť verejných služieb zamestnanosti (PES) bola založená rozhodnutím č. 573/2014 / EÚ Európskeho parlamentu a Rady s cieľom posilniť spoluprácu členských štátov v oblasti zamestnanosti a prispieť k naplneniu stratégie Európa 2020. Zároveň má podporiť modernizáciu verejných služieb zamestnanosti posilnením ich kapacity, efektívnosti a účinnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk