Hlavné menu

28.10.2016

Spolupráca s Asociáciou priemyselných zväzov

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter rokoval so zástupcami Asociácie priemyselných zväzov. Dohodli sa na užšej spolupráci pri hľadaní kvalifikovanej pracovnej sily na neobsadené pracovné miesta.
 

Zástupcovia Asociácie informovali ministra o problémoch firiem pri obsadzovaní voľných pracovných miest. Mnohé z nich nevedia nájsť zamestnancov aj napriek vysokému počtu nezamestnaných ľudí. S ministerstvom práce už spolupracujú pri príprave programov rekvalifikácií, ich efekt sa však dostaví až po čase. Na stretnutí sa zároveň predstavitelia zväzov vyjadrili, že od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR očakávali väčšiu podporu duálneho vzdelávania. K tejto problematike sa preto plánujú stretnúť s ministrom školstva.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter si plne uvedomuje, že na niektoré pozície nemáme na Slovensku dostatok kvalifikovaných pracovníkov. O regulovanom vstupe zamestnancov z tretích krajín na konkrétne nedostatkové profesie je ministerstvo pripravené so zamestnávateľmi kedykoľvek rokovať. Urobilo tak už napríklad s Volkswagen Slovakia a PSA Peugeot Citroën. S Asociáciou priemyselných zväzov sa dohodolo na vytvorení pracovnej skupiny, ktorej úlohou bude príprava a podpora realizácie konkrétnych opatrení pri zabezpečení pracovnej sily. Prvým krokom pre každého zamestnávateľa bude aj naďalej podrobná informácia o požadovanej pracovnej sile na príslušnom úrade práce. Ak úrad nebude vedieť pracovníkov poskytnúť, požiada zamestnávateľ o povolenie na zamestnanie občanov tretích krajín. Pretože teraz administratívny proces zamestnania týchto ľudí trvá príliš dlho, požiadali zamestnávatelia o nadrezortné stretnutie s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR, s Ministerstvom vnútra SR a s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR k možnému skráteniu procesu.

Asociáciu priemyselných zväzov tvoria Zväz hutníctva, ťažobného priemyslu a geológie SR, Zväz automobilového priemyslu Slovenskej republiky, Zväz strojárskeho priemyslu Slovenskej republiky, Slovenská elektromechanická asociáciá, Zväz elektrotechnického priemyslu Slovenskej republiky a Zväz stavebných podnikateľov Slovenska.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk