Hlavné menu

21.06.2019

Sporitelia v 2. pilieri získajú komplexné informácie

MPSVR pokračuje v plnení Programového vyhlásenia vlády SR na roky 2018 – 2020, v ktorom sme sa zaviazali okrem iného zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných a budúcich nárokoch na dôchodok. Práve schválenou novelou zákona o starobnom dôchodkovom sporení získajú sporitelia komplexné informácie o dôchodku z 2. piliera.
 

Ako zdôraznil minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Ján Richter, na základe zmien v zákone nadobudnú novú podobu a obsah dva dôležité dokumenty, a tým je výpis z osobného dôchodkového účtu sporiteľa a informácia o dôchodkoch. Tie im jasným, zrozumiteľným spôsobom poskytnú užitočné údaje, na základe ktorých sa budú môcť individuálne rozhodovať a finančne plánovať svoju budúcnosť v súvislosti s odchodom do dôchodku. „Sporiteľ na základe nového výpisu získa okrem iného aj informáciu o dôchodkovom, resp. predpokladanom dôchodkovom veku a o prognózach nasporenej sumy v čase odchodu do dôchodku a výške predpokladaného mesačného dôchodku,“ podčiarkuje minister.

Významnou zmenou bude aj sprostredkovanie kľúčových informácií, ktoré pomôžu účastníkom 2. piliera pri investičnej stratégii dôchodkového fondu. Na základe nich budú môcť zvážiť prípadné riziká a prijať lepšie investičné rozhodnutia. Novelou zákona sa ďalej zabezpečí aj bezplatný prístup správcov dôchodkových úspor k aktuálnym údajom sporiteľov resp. účastníkov o mieste ich pobytu, a to na účely zasielania výpisu z osobného dôchodkového účtu a informácie o dôchodkoch. „Ľudia v súčasnosti nemajú relevantné informácie o ich budúcom zabezpečení na dôchodok, ak sa o ne nezaujímajú a aktívne ich nevyhľadávajú. Na základe kvalitných, primeraných, ucelených informácií sme aj týmto krokom podporili ich finančné plánovanie, ale najmä rozhodovanie o budúcej výške príjmu na dôchodku,“ dodáva minister Richter.

Prvým krokom v tomto procese boli zmeny vykonané v doplnkovom dôchodkovom sporení (3.pilier) od januára tohto roku. Druhým sú prijaté zmeny v 2. pilieri a v rámci tretej fázy sa následne zlepší aj priebežná informovanosť o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia. Výsledkom tejto dlhodobej iniciatívy bude individualizovaný dokument tzv. oranžová obálka. Občanom týmito krokmi čo najviac uľahčíme rozhodovanie, pretože budú mať všetky údaje o stave a hodnote dôchodkových úspor.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk