Hlavné menu

31.01.2019

Sporitelia v 3. pilieri dostanú podrobné výpisy

Zvýšiť informovanosť ľudí o ich súčasných i budúcich nárokoch na dôchodok, zabezpečiť primeranosť poskytovaných informácií, podporovať finančné plánovanie v súvislosti s odchodom do dôchodku. To sú hlavné ciele rezortu práce pri poskytovaní informácií ľuďom o ich budúcom dôchodku. Prvým krokom sú aktuálne zmeny v zákone o 3. pilieri, ktoré vstúpili do platnosti 1. januára.
 

Ide o konkrétne opatrenie, ktorým sa ustanovujú vzory výpisov z osobného účtu a výkazov v doplnkovom dôchodkovom sporení. Od začiatku roka tak dostanú všetci účastníci 3.piliera nové podrobné výpisy, ktorých súčasťou budú aj projekcie, teda plánovanie dôchodkových dávok.„ Výpisy budú zasielané automaticky do konca februára, o ich doručenie nemusia účastníci a poberatelia dávky z doplnkového dôchodkového sporenia žiadať. Na čo však chceme všetkých upozorniť je to, že výpisy budú k dispozícii primárne v elektronickej podobe, listinne budú doručované, ak o ne sporiteľ vyslovene požiada,“ hovorí generálna riaditeľka Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR Jana Kolesárová.

Takmer 800-tisíc účastníkov 3.piliera bude mať v nových výpisoch už komplexné informácie o stave svojho osobného účtu. To znamená, že bude zverejnená nielen našetrená finančná suma, ale aj odhadovaná výška budúceho doplnkového starobného dôchodku v čase odchodu účastníka do penzie. K dispozícii budú mať sporitelia taktiež celkový rozpis a sumu poplatkov účastníka za posledných 12 mesiacov, či informácie o odhadovanej výške budúceho doplnkového starobného dôchodku počas 10 rokov. „Medzi dôležitými údajmi bude aj údaj o výške mesačného dôchodku z pohľadu inflácie. Z výpisu sa dozvedia napríklad prognózy vývoja dôchodku pri negatívnom vývoji na finančných trhoch. Ale získajú aj informácie, ako to bude pri ich výraznom raste,“ dopĺňa Jana Kolesárová.

Tieto opatrenia sa tak stali prvým krokom v procese zmien pri plánovaní budúceho dôchodku. „Našim záujmom je pomôcť ľuďom, aby lepšie pochopili, aké dôchodkové nároky získali. Sporitelia v treťom pilieri si vďaka komplexnejším informáciám môžu lepšie nastaviť svoje dobrovoľné dôchodkové zabezpečenie,“ zdôrazňuje Kolesárová.

Rezort práce už pracuje aj na úprave informačných povinností v 2.pilieri, čo je ďalším významným posunom pri informovaní občanov. Návrh novely zákona predložíme do medzirezortného pripomienkového konania v priebehu mesiaca február. „Tretím nevyhnutným opatrením pre naplnenie celého informačného konceptu je zlepšenie informovanosti o základnom systéme dôchodkového zabezpečenia –1.piliera. Výsledkom tejto dlhodobej iniciatívy bude individualizovaný dokument tzv. oranžová obálka. Občanom týmito krokmi čo najviac uľahčíme rozhodovanie, pretože budú mať všetky údaje o stave a hodnote dôchodkových úspor. Ich vlastné rozhodnutia budú mať tak zásadný vplyv na výšku budúcich dôchodkov,“ uviedol nedávno v tejto súvislosti minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Na pracovných raňajkách na pôde rezortu práce diskutovali na tieto témy s novinármi nielen odborníci zo Sekcie sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia MPSVR, ale aj zástupcovia Asociácie doplnkových dôchodkových spoločností. Tí okrem iného vysoko ocenili iniciatívu rezortu práce pri informovaní sporiteľov o ich budúcich nárokoch pri dôchodkovom zabezpečení.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk