Hlavné menu

10.12.2012

SR má zmluvu o sociálnom zabezpečení s USA

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter podpísal s veľvyslancom Spojených štátov amerických v SR Theodorom Sedgwickom Zmluvu medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými o sociálnom zabezpečení.
 

Z pohľadu ministerstva ide o jednu z najdôležitejších zmlúv v tejto oblasti, pretože sociálne zabezpečí najmä veľké množstvo občanov Slovenskej republiky, ktorí boli, sú alebo budú zamestnaní v USA. „Doteraz sa Slovenská republika vo vzťahu k Spojeným štátom americkým riadila zmluvou, ktorá už má takmer 50 rokov a zďaleka nezodpovedala súčasným medzinárodným požiadavkám. Práve preto bolo nevyhnutné prijať konkrétny dokument, ktorý by vyjadroval priamy vzťah medzi Slovenskou republikou a Spojenými štátmi americkými,“ zdôraznil minister Richter.

Dohoda umožňuje, aby občan pracujúci v zahraničí neodvádzal sociálne odvody v obidvoch krajinách, ale iba v tej, v ktorej pracuje. Zároveň zabezpečuje obojstranné vyplácanie dôchodkov, na ktoré vznikol nárok za obdobie poistenia získaného na území jedného štátu, bez ohľadu na bydlisko slovenských a amerických občanov. ”V spleti globálneho trhu, ktorý je poznačený stále intenzívnejším pohybom pracovnej sily medzi jednotlivými krajinami, sú takéto zmluvy výhodné pre zamestnancov, zamestnávateľov, a aj vlády; sú takzvaným win-win-win riešením,” dodal veľvyslanec Sedgwick. Obidve strany sa zároveň zhodli na tom, že podpis tejto zmluvy je významným prejavom dôvery a vzájomnej spolupráce oboch krajín.

Ku koncu minulého roka sa do USA vyplácalo 399 dôchodkov. Počet občanov USA zamestnaných na našom území bol 279 osôb.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk