Hlavné menu

09.02.2021

Stanovisko MPSVR SR k realokáciám finančných prostriedkov na program Prvá pomoc

Vláda Slovenskej republiky dňa 14. 4. 2020 odsúhlasila, že finančné dopady programu „Prvá pomoc“ budú 1,3825 mld. eur. Podpredsedníčka vlády Veronika Remišová predložila na zasadnutie vlády 28. 4. 2020 návrh na realokáciu finančných prostriedkov z fondov EÚ, na základe ktorého bolo na projekt „Prvá pomoc“ presunutých 217 mil. eur z Kohézneho fondu a 110 mil. eur z Európskeho fondu regionálneho rozvoja (EFRR). Ďalšie prostriedky boli na program „Prvá pomoc“ presunuté aj v rámci Európskeho sociálneho fondu (ESF).
 

Vláda SR zároveň uložila podpredsedníčke vlády Veronike Remišovej, aby do 31. 8. 2020 predložila na rokovanie vlády ďalší návrh realokácie finančných prostriedkov fondov EÚ. MPSVR SR v spolupráci s MF SR opakovane žiadalo ďalšie realokácie z fondov EÚ na program „Prvá pomoc“, avšak ďalšie prostriedky z existujúcich operačných programov už presunuté neboli.

Počas jesene 2020 MPSVR SR opakovane upozorňovalo, že SR hrozí nevyčerpanie niekoľkých miliárd eur z fondov EÚ z rozpočtového obdobia 2014 – 2020, najmä čo sa týka EFRR, a požadovalo ďalšie realokácie na program „Prvá pomoc“ do ESF. Zároveň sme upozorňovali, že presuny z EFRR do ESF sú možné len do konca roka 2020. Podpredsedníčka vlády opakovane realokácie odmietala s tým, že prepadnutie finančných prostriedkov z fondov EÚ nehrozí.

Pre úplnosť dodávame, že minister školstva, vedy, výskumu a športu SR presunul v priebehu roka 2020 do Operačného programu Ľudské zdroje (OP ĽZ) do ESF na podporu materských škôl 20 mil. eur a na odporu základných umeleckých škôl 20 mil. eur.

Celkovo bolo v roku 2020 presunutých z iných fondov (Kohézny, EFRR) na program „Prvá pomoc“ do ESF namiesto 1,3825 mld. eur iba približne 327 miliónov eur. Ďalších 63 miliónov eur bolo presunutých v rámci ESF a ďalších 40 mil. eur presunulo ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk