Hlavné menu

13.07.2012

Staroba sa nás dotýka

Počas leta poputovala výstava zorganizovaná Úradom vlády SR v spolupráci so SOCIOU - nadáciou na podporu sociálnych zmien „Staroba sa nás dotýka" na Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR.
 

Veľkoplošné plagáty s fotografiami a portrétmi známych tvárí z obrazovky upozorňujú na prebiehajúci Európsky rok aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami 2012 vyhlásený Európskou komisiou. Vyjadrujú myšlienku, že nikdy nie je neskoro uskutočniť svoj sen.

  • nikdy nie je neskoro športovať
  • nikdy nie je neskoro venovať sa svojim blízkym
  • nikdy nie je neskoro postarať sa o niekoho v núdzi
  • nikdy nie je neskoro naučiť sa nové veci.

Pomocou kampane Lienka pomoci, ktorá je sprievodnou aktivitou výstavy, sa uskutočnila finančná zbierka na podporu sociálnych služieb pre seniorov v ich domovoch.

Pozývame Vás na prehliadku výstavy a prosíme o podporu myšlienok kampane, ktorej snahou je budovať medzigeneračnú solidaritu ako aj odstraňovať negatívne stereotypy v komunikácii či prístupe k starším a starým ľuďom.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk