Hlavné menu

13.10.2017

Štátny tajomník vystúpil na Fóre o integrácii

Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš predstavil návrh zákona o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch na Fóre o integrácii. V dňoch 12. - 13. októbra ho v priestoroch Tabačky v Košiciach usporiadala Liga za ľudské práva. Fórum sa po prvý raz uskutočnilo mimo Bratislavy. Organizátori chceli preniesť dialóg do regiónov a nechať sa inšpirovať organizáciami pôsobiacimi v Košiciach, kde podľa posledných prieskumov žije okolo 3000 cudzincov z tretích krajín.
 

Jednou z ústredných tém bola problematika sociálnych podnikov. Štátny tajomník Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Branislav Ondruš informoval prítomných, že nový zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch zavedie do právneho poriadku termín registrovaný sociálny podnik a umožní novú formu podnikania, ktorej hlavným cieľom nebude zisk, ale merateľný pozitívny sociálny vplyv.

S hodnotným príspevkom vystúpila Regionálna zástupkyňa Úradu Vysokého komisára OSN pre utečencov pre strednú Európu Monserrat Feixas Vihé, ktorá poukázala na zložitú situáciu utečencov a problémy pri ich integrácii.

Záver dňa sa niesol v neformálnej atmosfére sprievodných kultúrnych podujatí. Fórum o integrácii prinieslo mnoho impulzov a inovatívnych myšlienok v oblasti pomoci ľuďom, ktorí majú snahu, napriek svojmu ťažkému životnému postaveniu, uplatniť sa na trhu práce a v spoločnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk