Hlavné menu

09.06.2014

Štátny tajomník rokoval v Ženeve

Štátny tajomník MPSVR SR Branislav Ondruš vystúpil s prejavom na High Level segmente 103. zasadnutia Generálnej konferencie Medzinárodnej organizácie práce, ktoré sa koná v dňoch 28. mája až 12. júna 2014 v Ženeve za účasti vyše 1200 delegátov z celého sveta.
 

V prejave pred delegáciami zo 185 členských krajín Medzinárodnej organizácie práce štátny tajomník uviedol, že Slovensko si v kontexte stratégie Európa 2020 v oblasti zamestnanosti dalo za národný cieľ zvýšiť zamestnanosť účastníkov na trhu práce vo veku 20 až 64 rokov na 72 % do roku 2020, a zároveň znížiť mieru dlhodobo nezamestnaných na úroveň troch percent. Ďalším ambicióznym cieľom vlády SR je znížiť do roku 2020 riziko chudoby u vyše 170 tisíc občanov.

V rámci oficiálneho programu absolvoval štátny tajomník bilaterálne rokovania s chorvátskym ministrom práce, sociálnych vecí a rodiny Mirandom Mrsicom. Hovorili najmä o problematike zamestnávania mladých, boji proti nelegálnej práci, ako aj o možnostiach rozvoja spolupráce oboch krajín v sociálnej oblasti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk