Hlavné menu

26.10.2015

Stretnutie ministra a premiéra so seniormi

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter a premiér Robert Fico sa na Úrade vlády SR stretli s predstaviteľmi Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na pracovnom obede hodnotili jednotlivé kroky vlády smerom k dôchodcom.
 

„Cieľom stretnutia bolo zhodnotiť vzájomnú spoluprácu a zároveň si pomenovať niektoré veci. Jednota dôchodcov na Slovensku otvorila otázku valorizácie dôchodkov či opatrovateľskej služby,“ informoval minister Ján Richter. Zdôraznil, že sociálny dialóg je pre vládu prioritou, aby vedela primerane reagovať na požiadavky všetkých skupín obyvateľstva.

Rokovalo sa aj o spolupráci pri monitorovaní cien v rámci vládou prijatého opatrenia o znížení DPH na vybrané potraviny. Podľa predsedu Jednoty dôchodcov na Slovensku Jána Lipianskeho začnú organizácie JDS vykonávať monitoring cien vybraných potravín a príslušnej DPH približne 15. novembra tohto roku, pričom ďalší monitoring plánujú na 30. novembra. Po znížení sadzby sa kontrolovanie cien zintenzívni.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk