Hlavné menu

13.11.2015

Stretnutie s poskytovateľmi sociálnych služieb

Rokovania s verejnými a neverejnými poskytovateľmi sociálnych služieb pokračujú. Na pôde ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny ich prijal štátny tajomník Jozef Burian.
 

Cieľom stretnutia bolo financovanie sociálnych služieb a pripravované systémové opatrenia v rámci novely zákona o sociálnych službách. Štátny tajomník nadviazal na ostatné stretnutie ministra práce Jána Richtera so zástupcami samosprávnych krajov, ktorých kompetenciou je financovanie sociálnych služieb. Jozef Burian informoval poskytovateľov, že VÚC garantujú svoju schopnosť uspokojiť potreby zariadení sociálnych služieb. Rozpočet na rok 2016 je vyše 206,3 mil. eur, čo je o 8,2 mil. eur viac oproti tomuto roku. Navyše upozornil, že samotné vyššie územné celky aj v priebehu tohto roka navýšili svoje rozpočty o viac ako 10 mil. eur v porovnaní s pôvodne schválenými rozpočtami na rok 2015.

„Čo sa týka prístupu tejto vlády k problematike, za 4 roky sa zvýšili plánované výdavky zo štátneho rozpočtu na sociálne služby vyše dva a pol násobne. Konkrétne to znamená, že stúpli z 35 mil. eur v roku 2012 na 92 mil. eur v roku 2016. S rozpočtami samospráv tak ide celkovo do systému výrazne viac peňazí,“ pripomenul štátny tajomník Jozef Burian.

Neverejní poskytovatelia sociálnych služieb dostali na stretnutí ubezpečenie, že im vyššie územné celky poskytnú finančné prostriedky v mesiacoch január a február budúceho roka preddavkovo, a to vo výške najmenej 70% mesačných nákladov neverejného poskytovateľa sociálnej služby za predchádzajúci rok. Takýto prísľub deklarovali ministrovi Jánovi Richterovi zástupcovia VÚC.

Zástupcovia poskytovateľov informovali štátneho tajomníka o stúpajúcom počte klientov v zariadeniach sociálnych služieb, u ktorých sa uplatňuje ochrana príjmu. Z celkového hľadiska to spôsobuje zvyšujúcu sa finančnú náročnosť zabezpečenia poskytovania sociálnej služby z verejných zdrojov. Rovnako hovorili o narastajúcom počte klientov, ktorí si vyžadujú náročnú starostlivosť s ohľadom na zdravotné poškodenia. „Vieme o problémoch a chceme ich riešiť. Napokon, my sme presadili zvýšenie ochrany príjmu klientov, aj tlaku na kvalitu a dostupnosť sociálnych služieb. Zvýšenie kapacít je taktiež pozitívom, ktoré však zvyšuje náklady pre štát. Ministerstvo je schopné pripraviť systémové zmeny v oblasti financovania sociálnych služieb už v priebehu roka 2016 v rámci novely zákona o sociálnych službách, pričom zohľadní stúpajúce nároky na verejné zdroje v zariadeniach sociálnych služieb,“ povedal J. Burian.

Na záver rokovania diskutovali aj o poskytovaní informácií vo vzťahu k médiám a verejnosti. „Konkrétny problém medzi neverejným poskytovateľom sociálnej služby a konkrétnym vyšším územným celkom nemôže byť zovšeobecňovaný a prezentovaný ako problém všetkých vyšších územných celkov,“ zdôraznil štátny tajomník. Výhrady k prístupu vyšších územných celkov by preto mali byť komunikované adresne.

Na rokovaní sa zúčastnili v mene verejných a neverejných poskytovateľov:

Milada Dobrotková - Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb SR
Adriana Adamicová - Zväz poskytovateľov sociálnych služieb v SR
Iveta Ďurišová – riaditeľka DSS Straník
Anton Machola – riaditeľ CSS Trojlístok Ružomberok

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk