Hlavné menu

21.11.2018

Stretnutie s predsedom Ekumenickej rady cirkví v SR

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter prijal predsedu Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike a zároveň emeritného biskupa Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku Miloša Klátika. Na stretnutí sa venovali najmä problematike sociálnych služieb a pomoci deťom z marginalizovaných Rómskych komunít.
 

Biskup Miloš Klátik informoval ministra najmä o aktivitách, ktorými Evanjelická cirkev augsburského vyznania pomáha znevýhodneným pri začleňovaní sa do spoločnosti. Zároveň mu ako predseda Ekumenickej rady cirkví v Slovenskej republike tlmočil záujem cirkví viac sa angažovať a pomáhať pri starostlivosti o seniorov a pri rozvoji sociálnych služieb.

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter víta takúto pomoc od cirkví. „Vážim si prácu, ktorú robíte v prospech starších či znevýhodnených ľudí. Každá takáto pomoc je prínosom nielen pre nich, ale aj pre štát, obce a mestá. Spolu vieme pomáhať efektívnejšie,“ poďakoval minister.

Počas stretnutia odovzdal emeritný biskup ministrovi Jánovi Richterovi pamätnú medailu Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania na Slovensku, ktorá mu bola udelená v roku 2017 pri príležitosti 500. výročia reformácie. Urobil tak ako prejav vďaky za podporu Evanjelickej cirkvi a. v. na Slovensku, šírenie dobrého mena, vytváranie vhodných podmienok pre rozvoj jej činnosti a spoluprácu pri šírení kresťanských hodnôt v spoločnosti.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk