Hlavné menu

07.10.2016

Svetový deň za dôstojnú prácu

Odborové organizácie na celom svete sa každoročne 7. októbra mobilizujú a požadujú sociálnu spravodlivosť a dôstojnú prácu pre všetkých. Robia tak od roku 2008, keď sa naplno prejavili dôsledky svetovej hospodárskej krízy aj na pracovnom trhu. Pre ministerstvo práce je zlepšovanie postavenia zamestnancov kľúčovou témou.
 

Odmena za prácu musí zamestnancom zabezpečiť dôstojnú životnú úroveň. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny preto v posledných rokoch navrhovalo zvyšovanie minimálnej mzdy tak, aby postupne presiahla hranicu rizika chudoby vypočítanú európskym štatistickým úradom. Aktuálny návrh na úpravu najnižšej mzdy vo výške 435 eur zabezpečí, že jednotlivec sa od tejto hranice vzdiali o približne 27 eur. Odporúčaním Európskeho výboru sociálnych práv však je, aby čistá minimálna mzda dosahovala aspoň 60 % z čistej priemernej mesačnej mzdy. „Ak vláda schváli takéto zvýšenie pre rok 2017, bude tento podiel na úrovni 52 %. Čistá minimálna mzda sa zvýši o približne 19 eur na 374,11 €, čo za rok predstavuje prilepšenie o takmer 230 eur. Sme však naďalej pripravení zvyšovať najnižšiu mzdu, aby sa ľuďom naozaj oplatilo pracovať," hovorí minister práce Ján Richter.

Zvýšením minimálnej mzdy automaticky porastú aj najnižšie platy v ďalších piatich pásmach podľa náročnosti práce. To dáva predpoklad aj na rast miezd vo všeobecnosti. K dôstojnejším odmenám za prácu výrazne pomáhajú aj odbory. „Ukazuje sa, že platy sú citeľne vyššie tam, kde je uzatvorená kolektívna zmluva. V prvom polroku 2016 zarobili pracovníci v takýchto firmách priemerne o 120 eur viac ako tam, kde odbory nie sú. Je však nevyhnutné posilňovať kolektívne vyjednávanie a najmä organizovanosť v odborových organizáciách, lebo tá u nás klesá,“ opisuje Richter.

K dôstojnej práci neodmysliteľne patria aj bezpečné pracoviská. Avšak, ako ukazuje najnovšia správa ministerstva o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci, pracovné podmienky u slovenských zamestnávateľov a podnikateľov sa výrazne nezlepšujú. Najlepšia situácia je tam, kde aktívne pôsobia zástupcovia zamestnancov pre bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci. Horšia je u mikro a malých zamestnávateľov. „Je nevyhnutné dbať o zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov, najmä o dôslednejšie zabezpečovanie ochrany ich života a zdravia. Musíme zlepšiť informovanosť o tejto problematike a poradenstvo, výraznejšie presadzovať plnenie bezpečnostných predpisov a zároveň pokračovať v aktualizácii legislatívy,“ dodáva minister.

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny naďalej dôsledne sleduje postavenie zamestnancov a pomáha pri jeho vylepšovaní. Osobitnú pozornosť si vyžaduje aj rozširujúca sa digitalizácia a robotizácia. Tá so sebou prináša nové vplyvy na pracovné vzťahy či podmienky.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk