Hlavné menu

14.04.2020

Testovanie klientov zariadení sociálnych služieb

Klienti zariadení sociálnych služieb, ale aj ľudia bez domova, či deti prichádzajúce do Centier pre deti a rodiny budú testovaní na koronavírus COVID-19. Rozhodla o tom vláda SR, ktorá 14. apríla schválila „Plán riešenia znižovania rizika vzniku a šírenia ochorenia COVID-19“. Podľa neho budú noví, ale aj staronoví klienti budú pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb, resp. do Centra pre deti a rodinu testovaní na prítomnosť koronavírusu.
 

Na testovaní sa dohodlo ministerstvo práce s vyššími územnými celkami, primátormi i Úradom verejného zdravotníctva SR. „K opatreniu sme pristúpili preto, lebo najmä v prípade seniorov ide o najrizikovejšiu skupinu, ktorá je ohrozená pandémiou,“ zdôrazňuje minister práce Milan Krajniak.

Pôjde o dve skupiny ľudí - tých, ktorí budú do domova prijímaní, respektíve opätovne prijatí zo svojho domáceho prostredia a tých, ktorí prichádzajú do zariadenia, alebo sa do neho znovu vracajú po pobyte v nemocnici.

V prvom prípade VÚC a mestá vo svojej územnej pôsobnosti zriadia karanténne miesta pre 14 - dňovú karanténu, kde klienti absolvujú aj test na COVID-19. Ak bude test negatívny, budú prijatí do zariadenia. Ak bude pozitívny, budú prevezení do nemocnice, alebo do iného zariadenia, ktoré určí ministerstvo zdravotníctva.

V druhom prípade klientov otestujú ešte priamo v nemocnici. Ak budú pozitívni, ostávajú v zdravotníckom zariadení, v prípade negatívneho výsledku môžu ísť do domova sociálnych služieb.

„ Toto plošné testovanie sa bude týkať nateraz len klientov. Predpokladáme, že ich bude mesačne približne 800. Zamestnanci budú testovaní v prípade, ak budú mať príznaky infekčného alebo respiračného ochorenia,“ upresňuje Milan Krajniak s tým, že sa prijali aj ďalšie opatrenia, napríklad každý pracovník sociálnych služieb dostane po konzultácii s hlavným hygienikom manuál, kedy a pri akých príznakoch nemá nastúpiť do zamestnania a za akých okolností sa má ísť dať testovať.

Testovanie sa má týkať aj klientov Centier pre deti a rodiny. Zabezpečené má byť testovanie všetkých detí, ktoré sú prijaté do centra na základe rozhodnutia súdu alebo na základe dohody s rodičom, ako aj všetkých detí, ktoré sa vrátia do centra napríklad po úteku.

Materiál z dielne rezortu práce zároveň počíta aj s pomocou ľuďom bez domova. Ich testovanie má byť tiež prioritou. „Urýchlene by mali byť mobilizované vhodné ubytovacie kapacity na tento účel, v ktorých by mohli realizovať samoizoláciu ako ďalší krok prevencie," hovorí minister Krajniak. Pre elimináciu šírenia ochorenia je nevyhnutné, aby sa všetkým osobám pri prijímaní do zariadení sociálnych služieb krízovej intervencie, najmä nocľahární a útulkov, kontroloval klinický stav a overoval kontakt s osobami podozrivými z ochorenia COVID-19 alebo potvrdenými prípadmi ochorenia. V prípade pozitívnych zistení je identifikovanej osobe nariadená izolácia v karanténnom zariadení. VÚC a mestá s počtom obyvateľov nad 20 000 zriadia karanténne zariadenia, v ktorých má byť vykonávaná 14 - dňová izolácia pre ľudí bez domova a majú byť i otestovaní. Materiál rieši aj ich hospitalizáciu a liečbu v zdravotníckych zariadeniach.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk