Hlavné menu

25.02.2020

Tradícia rezortných vyznamenaní pokračuje

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter odovzdal rezortné vyznamenania osobnostiam, ktoré svojou prácou a aktivitami pozdvihli nielen úroveň, ale aj samotné vnímanie sociálnej práce. Tak ako každý rok, aj teraz bolo podujatie spojené s pripomenutím si Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.
 

Tradícia udeľovania rezortných vyznamenaní vznikla v roku 2009. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny chcelo aj takýmto spôsobom prispieť k zvyšovaniu spoločenského statusu zamestnancov rezortu. Prestížne a morálne ocenenie totiž vyzdvihuje prácu v sociálnej sfére a poukazuje na jej, čím ďalej väčšiu, dôležitosť a nenahraditeľnosť. „Som rád, že môžem všetkým vám poďakovať za nesmierne náročnú prácu vo všetkých zložkách rezortu v slovenských mestách od západu na východ a od severu na juh. Želám vám len to najlepšie, aby ste s takouto veľkou chuťou, nasadením a entuziazmom pracovali aj v ďalších rokoch,“ adresoval prítomným svoje uznanie minister práce Ján Richter.

K ministrovi sa pridal aj štátny tajomník rezortu Branislav Ondruš. „Vyjadrujem hlbokú úctu všetkým vám, ktorí ste počas svojho pôsobenia v rezorte pomohli nespočetnému množstvu ľudí. Z celého srdca Vám ďakujem,“ povedal vo svojom príhovore.

Organizácia spojených národov vyhlásila 20. február za Svetový deň sociálnej spravodlivosti. Práve tento deň považuje Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR každoročne za vhodnú príležitosť poďakovať zamestnancom rezortu za vynikajúce pracovné výsledky.

Rezortné vyznamenania si tento rok odniesli:

Zlatá medaila:

Mgr. Katarína Dubovanová (UPSVR - ústredie)
JUDr. Karol Jokl (MPSVR SR)
JUDr. Emil Pastucha (Technická inšpekcia, a.s.)

Strieborná medaila:

Ing. Mária Príkopská (MPSVR SR)
JUDr. Marta Cyprichová (Sociálna poisťovňa – Čadca)
Ing. Mgr. Elena Michaldová (MPSVR SR)
Ing. Jana Mochňacká (NIP)
Mgr. Jana Fratričová (UPSVR Malacky)

Bronzová medaila:

Mgr. Adriana Járošiová (MPSVR SR)
Mgr. Renáta Robotová (UPSVR Trenčín)
Ing. Jaroslav Niskáč (NIP)
Mgr. Andrea Petrovičová (UPSVR Nitra)
Mgr. Monika Siváčková (Sociálna poisťovňa - ústredie)
Ing. Mária Šulavíková (MPSVR SR)
Mgr. Jana Lukáčová (UPSVAR - ústredie)

Ďakovné listy:

Mgr. Alena Kelešiová (UPSVR - Trnava)
Mgr. Margita Dančovská (UPSVR Košice)
Mgr. Božena Kolesárová (Sociálna poisťovňa – Banská Bystrica)
Ing. Vladimír Kopecký (IP Trenčín)
Karmen Krenová (UPSVR - ústredie)
PhDr. Anna Lazorčáková (UPSVR Stará Ľubovňa)
Eva Paulínyová (MPSVR SR)
Ing. Peter Pikla (IP Košice)
Mgr. Elena Synaková (UPSVR Nové Mesto nad Váhom)
Darina Tietzová (Sociálna poisťovňa - ústredie)

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk