Hlavné menu

25.11.2016

Tradičné stretnutie ministra práce s dôchodcami

Minister práce Ján Richter aj tento rok zachoval tradíciu a na sklonku roka sa stretol so seniormi z viacerých organizácii zo všetkých kútov Slovenska. Podujatie, na ktorom sa ich zúčastnilo viac ako 300, sa konalo v priestoroch Radošinského naivného divadla v Bratislave.
 

„Chcem sa vám poďakovať za to, že udržiavate kultúru, históriu, tradície, že motivujete mladých ľudí k tomu, aby tradície zotrvali. Národ, ktorý stratí tradície, stratí seba,“ úprimne sa prítomným prihovoril minister Ján Richter. Zdôraznil, že aj keď stretnutie sa uskutočňuje každoročne koncom roka, je potrebné, aby sa úcta seniorom vzdávala po celý rok.

Minister upriamil pozornosť aj na významný legislatívny krok, ktorým je výraznejšia valorizácia dôchodkov pre budúci rok, konkrétne až o 8,20€ pre starobných dôchodcov. Tí, ktorých mesačná penzia je max. 396,18€ si aj tento rok prilepšia formou vianočného príspevku k dôchodku. „ Mojou osobnou ambíciou je docieliť zavedenie trinásteho dôchodku,“ prisľúbil.

Skôr narodených prišiel pozdraviť i minister zdravotníctva Tomáš Drucker. Ako povedal Ján Richter, našiel v ňom spriaznenú dušu a spolu dokážu ešte lepšie premostiť zdravotnú a sociálnu starostlivosť, na ktorú sú odkázaní predovšetkým starší ľudia.
Aj tento rok si zo stretnutia odnieslo ocenenie 12 aktívnych seniorov z Jednoty dôchodcov na Slovensku, Združenia kresťanských seniorov a z Fóra pre pomoc starším, ktorí dosiahli úspechy vo svojej činnosti a sú dôstojnými reprezentantmi dôchodcov.

Ocenení seniori (.PDF)

FOTO: TASR

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk