Hlavné menu

23.02.2021

Tripartita odsúhlasila návrh kľúčového zákona na trvalú ochranu zamestnancov

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravilo návrh nového zákona o podpore v čase skrátenej práce. Slovenským kurzarbeitom chce minister Krajniak zabezpečiť trvalú a predvídateľnú pomoc zamestnávateľom a zamestnancom na udržanie desiatok tisíc pracovných miest. Zároveň tým zvýši konkurencieschopnosť Slovenska, pretože predstavuje stabilnú podporu aj pre zachovanie pracovných miest zahraničných investorov.
 

„Predchádzajúci rok nám všetkým dokázal, že uzákonenie dlhodobého systému pomoci na ochranu pracovných miest je principiálne nevyhnutné. Diskusiu a dohodu tripartity na znení návrhu zákona považujem za kľúčové. Pre budúcnosť trvalého systému pomoci zamestnancom a zamestnávateľom na udržanie pracovných miest na Slovensku nesmieme zabúdať na pomyselnú bodku za diskusiou – schválenie zákona a uvedenie pomoci do praxe od prvého januára budúceho roka,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny SR Milan Krajniak.

Na rokovaní HSR sa podarilo dosiahnuť dohodu medzi zástupcami zamestnancov, zamestnávateľov a vládou vrátane ministerstva financií. Hospodárska a sociálna rada odporučila pokračovať v legislatívnom procese s troma pripomienkami:

1. Rozšíriť definíciu vonkajšieho faktora tak, aby zahŕňal aj sektorové a firemné výpadky

2. Zriadiť komisiu zloženú zo zástupcov ústredia práce, ministerstva financií a ministerstva hospodárstva, ktorá bude rozhodovať o pomoci v prípade sektorových a firemných výpadkov

3. Zakotviť rozpočtovú poistku v prvých dvoch rokoch fungovania skrátenej práce, a to vo výške 20 miliónov € ročne pre prípady sektorových a firemných výpadkov (o navýšení bude rozhodovať vláda SR)

„Pri príprave zákona a koncepcie, ktorá mu predchádzala sme absolvovali množstvo konzultácií, prezentácií a webinárov. Zákon sme rozsiahlo konzultovali so zamestnávateľskými zväzmi, právnickými kanceláriami a analytikmi. Prešiel štandardným vnútorným pripomienkovým konaním, predbežným pripomienkovým konaním, medzirezortným pripomienkovým konaním, rozporovými konaniami a záverečným posudzovaním vplyvov. Som rád, že ho podporila aj Hospodárska a sociálna rada SR,“ uviedol štátny tajomník ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR Boris Ažaltovič.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk