Hlavné menu

14.04.2015

Týraným ženám pomôže nové centrum

Pomôcť ženám prežívajúcim násilie si kladie za cieľ novovznikajúce Koordinačno-metodické centrum pre rodovo podmienené a domáce násilie. Predstavili ho odborníci na uvádzacej konferencii k samotnému projektu.
 

Vznik centra na Slovensku je mimoriadne dôležitým krokom. Koordinačno-metodické centrum bude vytvárať, implementovať a najmä koordinovať komplexnú celoštátnu politiku pre oblasť prevencie a eliminácie rodovo-podmieneného a domáceho násilia. „V rámci neho sa vytvorí expertný tím zodpovedný za odbornú činnosť a supervíziu systémovej prevencie na podporu obetí domáceho násilia. Násilie nemôžeme za žiadnu cenu tolerovať a musíme proti nemu razantne bojovať,“ uviedol minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter.

Centrum bude taktiež usmerňovať služby poskytované v oblasti primárnej prevencie, spolupracovať s organizáciami a inštitúciami z regiónov, analyzovať legislatívu či iniciovať výskumy a tvorbu štatistík. Odborníci takto zabezpečia rýchlu a efektívnu pomoc všetkým ženám, ktoré sú vystavené násiliu alebo jeho hrozbe. V ťažkých životných situáciách sú totiž rýchle rozhodné konania a odborná pomoc mimoriadne dôležité.

Koordinačno-metodické centrum vzniká za finančnej pomoci a podpory nórskych fondov. Z grantu Nórskeho kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu pôjde 2.000.000 eur, pričom finančnú spoluúčasť bude mať aj Slovensko. Zo štátneho rozpočtu zaplatíme približne 300.000 eur. "Boj proti zlu považujeme v našej krajine za dôležitý, násilie na ženách je jasné porušovanie ľudských práv," uviedla v tejto súvislosti Inga Magistad, veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva v Slovenskej republike. Takáto inštitúcia existuje aj v Nórsku. Veľvyslankyňa kroky v boji proti násiliu považuje za nevyhnutné a správne. Ako zdôraznila, teší ju, že aj Slovensko sa uberá tým správnym smerom.

Z nórskych fondov bude sumou viac ako 600.000 eur podporený aj projekt Bezpečný ženský dom MyMamy v Prešove.

Prijímateľom projektu Koordinačno-metodického centra je Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, partnermi sú Inštitút pre výskum práce a rodiny, Nórske centrum pre násilie a traumatické stresové štúdie a Rada Európy.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk