Hlavné menu

26.08.2015

Jednoduchšie vycestovanie do Austrálie

Vláda SR schválila „Program pracovnej dovolenky pre účastníkov z Austrálie na území SR“, ktorý umožní mladým ľuďom z Austrálie spoznávať Slovensko a zároveň u nás dočasne pracovať a študovať. Mladí slovenskí občania budú môcť rovnako vycestovať do Austrálie za účelom pracovnej dovolenky.
 

Podmienky realizácie týchto pobytov upravuje Memorandum o porozumení, ktoré podpísali slovenská a austrálska vláda v máji 2015. Bilaterálna dohoda uľahčí nevyhnutné procedúry pre vstup a pobyt mladých zo SR a z Austrálie vo veku od 18 do 30 rokov, ktorí plánujú stráviť dovolenku v druhej krajine s možnosťou dočasného zamestnania a štúdia. Ide o jedinečnú príležitosť spoznať život v inej krajine, naučiť sa jazyk a v neposlednom rade získať zaujímavú pracovnú skúsenosť.

Program pracovnej dovolenky môže využiť ročne 200 mladých Slovákov, rovnako aj Austrálčanov, ktorým bude po splnení stanovených podmienok udelené vízum na obdobie 12 mesiacov.

Mladí občania zo SR a Austrálie môžu využiť túto možnosť len jedenkrát. Počas pobytu môžu vstúpiť do dočasného pracovného pomeru u jedného zamestnávateľa na obdobie najviac šesť mesiacov. Zúčastniť sa môžu aj štúdia alebo odbornej prípravy v trvaní maximálne štyri mesiace.

Na príprave vyššie uvedených dokumentov participovali za slovenskú stranu Ministerstvo vnútra SR, Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk