Hlavné menu

17.08.2016

Úprava valorizácie prinesie vyššie dôchodky

Penzie by sa od nového roka mali zvýšiť o 2 % z priemernej mesačnej sumy daného dôchodku. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR upravuje valorizačný mechanizmus pre rok 2017. Ak by k zmene nedošlo, starobní dôchodcovia by si prilepšili najviac o približne 1,4 eura a nie 8,2 eura. Návrh smeruje do parlamentu.
 

Podľa platných pravidiel by sa dôchodky v roku 2017 zvýšili len o minimálnu sumu najmä preto, že spotrebiteľské ceny klesajú. „Vzhľadom na programové vyhlásenie vlády som mal záujem riešiť výšku valorizácie. Predložil som návrh, že ak výška valorizácie nedosiahne minimálne 2 %, tak budú zachované 2 %. Dôchodky sa budú naďalej zvyšovať o pevnú sumu pre každého, aby sme neroztvárali tie nožnice, ktoré by pri percentuálnom zvyšovaní ešte viac rozdeľovali dôchodcov z hľadiska výšky poberaného dôchodku," hovorí minister práce Ján Richter.

Vďaka tomuto opatreniu by sa od januára mali zvýšiť starobné penzie o 8,2 eura, predčasné starobné dôchodky o 7,9 eura, invalidné penzie s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % o 4 eurá a invalidné dôchodky s poklesom schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % o 7,1 eura. Vdovské a vdovecké dôchodky by mali stúpnuť o 5,3 eura a sirotské penzie o 2,6 eura.

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk