Hlavné menu

17.04.2020

Úrady odoslali na podpis viac ako 5000 dohôd k prvej pomoci

Úrady práce, sociálnych vecí a rodiny zaslali žiadateľom 5 234 dohôd o poskytnutí finančného príspevku v rámci projektu „Prvá pomoc“. Ďalšie tisícky žiadostí spracúvajú a pripravujú na odoslanie. Po podpísaní dohôd, doručení príslušnému úradu práce a ich zverejnení v Centrálnom registri zmlúv začnú úrady posielať žiadateľom financie na náhradu mzdy alebo straty príjmu zo zárobkovej činnosti.
 

Od 6. apríla 2020 prijali úrady práce, sociálnych vecí a rodiny na špeciálne adresy 30 797 emailových podaní so žiadosťami a výkazmi. Po spracovaní už zaslali na podpis žiadateľom 2 189 dohôd o poskytnutí príspevku na mzdy zamestnancov v rámci opatrenia 1. Ďalších 3 045 dohôd odišlo SZČO, ktoré v rámci opatrenia 2 požiadali o príspevok na náhradu straty príjmu.

Dohody o poskytnutí finančného príspevku zasielajú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny žiadateľom poštou, do elektronickej schránky, v niektorých prípadoch pozývajú žiadateľov podpísať dohody osobne na úrad za dodržania prísnych hygienických a bezpečnostných opatrení. Podpísané dohody musia žiadatelia doručiť na príslušný úrad, ktorý ich zverejní v Centrálnom registri zmlúv. Nasledujúci deň pristúpi úrad k vyplateniu príspevku.

Prvú pomoc zamestnancom, podnikateľom a živnostníkom pri znižovaní negatívnych dopadov vyplývajúcich z aktuálnych mimoriadnych opatrení schválila vláda Slovenskej republiky 31. marca 2020. Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny následne pripravilo projekt na podporu udržania zamestnanosti, aby podporilo zachovanie pracovných miest a podnikanie samostatne zárobkovo činných osôb v čase pandémie koronavírusu. Všetky potrebné informácie nájdu záujemcovia na www.pomahameludom.sk .

 
 

Partners

ESF Portál voľných pracovných miest Stránky rodovej rovnosti, rovnosti príležitosti a postavenie žien logo skrátená práca EURES odkaz na www.detstvobeznasilia.gov.sk